Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

Vodja: mag. Aleksander Boh


tel: 01/ 478-2386
aleksander.boh(at)gov.si

 

Naloge in pristojnosti:

 

Oddelek za aplikacije in podporo uporabnikom

 

Opravlja dela in naloge s področja razvoja in vzdrževanja aplikativne programske opreme ter podpore uporabnikom informacijsko komunikacijskega sistema MZZ. Skrbi za nadzor in brezhibno delovanje posameznih komponent informacijskega sistema ter izvaja postopke izdelave varnostnih kopij podatkov. Izvaja administracijo omrežja, podatkovnih baz in aplikacij. Instalira strojno in programsko opremo ter skrbi za transport računalniške opreme med MZZ in DKP. Doma in v tujini opravlja dela in naloge preventivnega in interventnega vzdrževanja računalniške opreme in odpravlja okvare na informacijski opremi. Vodi evidence intervencij, izobraževanj in programskih licenc.

 

Oddelek opravlja dela in naloge s področja razvoja aplikativne programske opreme v MZZ, vodi informacijske projekte in nabave informacijske opreme ter določa standardizacijo informacijske opreme za potrebe aplikacij. Skrbi za zagotavljanje neprekinjenega delovanja ključnih aplikacij ter za tehnično podporo pri uvajanju aplikacij in nameščanju aplikativne programske opreme.

 

Oddelek za sistem, informacijsko varnost in komunikacije

 

Skrbi za razvoj in izvajanje zaščite in varovanja podatkov v informacijskem sistemu MZZ. Načrtuje varnostne zadeve ter sodeluje pri implementaciji in verifikaciji varnostnih rešitev. Načrtuje in predlaga sprejem dokumentov, poročil in internih predpisov s področja informacijske varnosti. Izvaja nadzor nad izvajanjem varnostne politike. Organizira izobraževanje ter usposabljanje na področju informacijske varnosti. Sodeluje z drugimi nacionalnimi, EU in NATO INFOSEC organi ter drugimi institucijami.

 

Opravlja dela in naloge s področja podatkovnih komunikacij. Vodi načrtovanje, razvoj, vzdrževanje in upravljanje podatkovnih komunikacij, s posebnim poudarkom na varnosti. Skrbi za delovanje sistema podatkovnih zvez MZZ, zaščitene elektronske pošte, Internet povezav in povezav z drugimi informacijskimi sistemi.