Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

Vodja: mag. Aleksander Boh


tel: 01/ 478-2386
aleksander.boh(at)gov.si

 

Naloge in pristojnosti:

 

Oddelek za aplikacije in podporo uporabnikom

 

Oddelek opravlja dela in naloge s področja razvoja in vzdrževanja aplikativne programske opreme ter podpore uporabnikom komunikacijsko-informacijskega sistema MZZ.

 

Opravlja dela in naloge prvega nivoja podpore (IT-podpora oz. t.i. "HelpDesk") in pomoči uporabnikom pri njihovem delu. Skrbi za odpravo napak pri delu z informacijsko opremo, organizira in izvaja izobraževanje na področju informacijske tehnologije ter skrbi za nabavo in izdajo uporabniških navodil in priročnikov.

 

Oddelek opravlja dela in naloge s področja razvoja aplikativne programske opreme v MZZ, kot tudi drugi nivo podpore in pomoči uporabnikom pri njihovem delu. Vodi, nadzoruje informacijske projekte in nabave informacijske opreme ter določa standardizacijo informacijske opreme za potrebe aplikacij. Skrbi za aplikativni razvoj, administracijo na aplikacijah, izvaja testne in modelne postavitve ter načrtuje in predlaga sprejem pravilnikov s področja informacijske tehnologije.

Skrbi za zagotavljanje neprekinjenega delovanja ključnih aplikacij, med katere sodijo predvsem konzularne aplikacije (Vizis, VIS, ISKO, Dovoljenja za prebivanje, itd.). Koordinira in izvaja tudi tehnično podporo pri uvajanju aplikacij in nameščanju aplikativne programske opreme.


Oddelek za sistem

 

Oddelek opravlja dela in naloge s področja strategije in razvoja informacijskega dela v komunikacijsko-informacijskem sistemu MZZ. Izvaja sistemske analize ter metodološke in tehnološke podlage za izvedbo razvoja. Vodi sistemski razvoj, sistemsko administracijo, izvaja testne in modelne sistemske postavitve. Vodi informacijske projekte, nabavo informacijske opreme ter pripravlja in določa usmeritve in standarde za potrebe sistemske programske in strojne opreme. Načrtuje in predlaga sprejem pravilnikov s področja informacijske tehnologije ter izvaja preverjanje in nadzor nad delovanjem sistema. Načrtuje in izvaja postopke izdelave varnostnih kopij podatkov ter skrbi za zagotavljanje neprekinjenega delovanja vitalnih komponent informacijskega sistema. Opravlja dela in naloge s področja sistemskega varovanja in zaščite podatkov, izvaja varnostne posodobitve sistemske in druge programske opreme. Skrbi za tehnično podporo pri razvoju in prenovi informacijskega sistema, namešča programsko in strojno opremo, izvaja 2. nivo sistemske podpore in pomoči ter skrbi za tehnično podporo pri urejanju domače strani MZZ na Internetu. V Sloveniji in v tujini opravlja dela in naloge preventivnega in interventnega vzdrževanja sistemske informacijske opreme, odpravlja okvare na sistemski informacijski opremi oziroma skrbi za njihovo odpravo. Sodeluje pri delu z zunanjimi razvijalci in izvajalci sistemske podpore.

 

Skrbi za upravljanje storitev mobilne telefonije, dodeljevanje prenosnih telefonskih aparatov, sklepanje naročniških razmerij, vklapljanje dodatnih paketov, izvajanje tri-mesečnih obračunov porabe uporabnikov. Skrbi in razvija sistem za nadzor prenosnih naprav, izvaja varnostne posodobitve in skrbi za elektronsko pošto na prenosnih napravah.

 

Oddelek za informacijsko varnost in komunikacije

 

Oddelek skrbi za razvoj in izvajanje zaščite in varovanja podatkov v komunikacijsko-informacijskem sistemu MZZ. Načrtuje varnostne zadeve ter sodeluje pri izvedbi in preverjanju varnostnih rešitev. Načrtuje in predlaga sprejem dokumentov, poročil in internih predpisov s področja informacijske varnosti. Sodeluje pri varnostni odobritvi komunikacijsko-informacijskih sistemov MZZ. Izvaja nadzor nad izvajanjem varnostne politike. Organizira izobraževanje ter usposabljanje na področju informacijske varnosti. Sodeluje z drugimi organi informacijske varnosti v Republiki Sloveniji, v EU in NATO ter v drugih institucijah, s katerimi sodeluje ministrstvo.

 

Opravlja dela in naloge s področja podatkovnih komunikacij. Vodi načrtovanje, razvoj, vzdrževanje in upravljanje podatkovnih komunikacij, s posebnim poudarkom na varnosti. Upravlja s šifrirnim materialom in skrbi za koordinacijo uvedbe šifrirnih rešitev. Skrbi za delovanje komunikacijskega dela v komunikacijsko-informacijskem sistemu MZZ, internetnih povezav v Ljubljani in na lokacijah diplomatskih predstavništev ter konzulatov v tujini. Skrbi za tehnične povezave z drugimi informacijskimi sistemi.