Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA SOSEDNJE DRŽAVE

vodja: Matej Andolšek


tel: 01/ 478-2211
matej.andolsek(at)gov.si  


Naloge in pristojnosti

Sektor opravlja naloge povezane z utrjevanjem in razvijanjem odnosov z Avstrijo, Hrvaško, Italijo, Madžarsko, San Marinom, Svetim sedežem in Suverenim malteškim viteškim redom. 

 

Sektor spremlja relevantne bilateralne, evropske in multilateralne teme in vprašanja, ki se nanašajo na posamezne sosednje države in katera so pomembna z vidika vodenja celovite zunanje politike RS. Posebna pozornost je namenjena spremljanju in sodelovanju z obmejnimi deželami in področji v sosednjih državah (Madžarska, Avstrija, Italija in Hrvaška), kjer živi in deluje slovenska manjšina. 

 

Sektor spremlja politične, gospodarske in druge procese v teh državah s poudarkom na zunanjepolitičnih usmeritvah le-teh. Sektor je vključen v medresorsko koordinacijo pri vprašanjih, ki se nanašajo na odnose s sosednjimi državami. 

 

Sektor zbira, obdeluje in izdeluje gradiva, informacije in analize. Pripravlja osnutke dokumentov in gradiv za meddržavna in mednarodna srečanja in obiske, daje pobude za pogodbeno urejanje posameznih vprašanj, spremlja izvrševanje mednarodnih pogodb s temi državam. Sodeluje pri strokovni in analitični obdelavi gradiv, ki jih MZZ posreduje drugim državnim organom. Sektor opravlja naloge, ki se nanašajo na koordinacijo aktivnosti pri pripravi krovnih meddržavnih sporazumov ter spremlja njihovo izvajanje.