Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA EVROPSKE VSEBINE

vodja: mag. Jasna Koblar

 

tel: 01/ 478-2481
jasna.koblar(at)gov.si 

 

Naloge in pristojnosti

 

Oddelek za evropske vsebine

 

Oddelek oblikuje politiko Slovenije do vprašanj povezanih z delom EU institucij, organov in teles EU.

 

Medresorsko usklajuje, spremlja ter pripravlja stališč za sestanke v okviru Sveta in zasedanja Evropskega sveta na področjih, ki so v pristojnosti Odbora stalnih predstavnikov I (Coreper I - promet, telekomunikacije, poštne storitve in storitve informacijske družbe, energija, zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje, kmetijstvo, veterinarske in fitosanitarne zadeve, ribištvo, okolje, jedrska varnost, notranji trg, industrijska politika, varstvo potrošnikov, kultura in avdio-vizualna politika, izobraževanje, usposabljanje, mladi, šport) in sodeluje pri pripravi stališč in izhodišč za zasedanja Evropskega sveta ter Sveta za splošne zadeve s teh področij. Skrbi za medresorsko usklajevanje in spremljanje ter pripravo stališč za sestanke v okviru Sveta EU in zasedanja Evropskega sveta na nekaterih področjih, ki so v pristojnosti Odbora stalnih predstavnikov II (Coreper II): ekonomske in finančne zadeve, zunanja trgovina ter notranje zadeve in pravosodje. 

 

Oddelek sodeluje pri pripravi horizontalnih gradiv s področja evropskih zadev in pri obveščanju slovenskih članov evropski institucij, še posebej Ekonomsko-socialnega odbora. Nudi vsebinsko in tehnično podporo delovnim telesom vlade, zadolženim za evropske zadeve (Delovni skupini za evropske zadeve) in spremljanje izvajanja Zakona o sodelovanju med Državnim zborom RS in Vlado RS v zadevah EU.

 

Oddelek za EU portal

 

Oddelek spremlja, evidentira, klasificira, objavlja in dodeljuje dokumente Evropske unije v EU-portalu, ki je sestavni del informacijskega sistema Vlade RS, in izvaja naloge v zvezi z usklajevanjem in sodelovanjem pri sprejemanju stališč in izhodišč RS do teh dokumentov. Spremlja in vodi evidence delovnih teles Sveta EU ter šifranta signirnega načrta delovnih teles, ter vodi evidence o sestavi in pristojnostih delovnih skupin Vlade RS za pripravo stališč v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov EU. Oddelek nudi strokovno pomoč in izobraževanje za uporabnike EU-portala ter sodeluje pri upravljanju ter posodabljanju EU-portala.