Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA VZHODNO EVROPO, JUŽNI KAVKAZ, SREDNJO AZIJO IN ARKTIKO

vodja: Andreja Purkart Martinez


tel: 01/ 478-2087

andreja.purkart-martinez(at)gov.si

 

Naloge in pristojnosti:

Sektor opravlja naloge v zvezi bilateralnimi odnosi Republike Slovenije ter odnosi Evropske Unije z državami Vzhodne Evrope, Južnega Kavkaza in Srednje Azije ter z vprašanji povezanimi z Arktiko. 

 

Spremlja notranjo in zunanjo politiko teh držav ter družbena in druga gibanja, ki vplivajo na njihovo zunanjo politiko in odnos do Republike Slovenije. Zbira, obdeluje in izdeluje gradiva, informacije in analize. Pripravlja osnutke dokumentov in gradiv za mednarodna in meddržavna srečanja, daje pobude za pogodbeno urejanje posameznih vprašanj, spremlja izvrševanje mednarodnih pogodb s temi državami, sodeluje pri analitični in strokovni obdelavi gradiv, ki jih MZZ posreduje drugim državnim organom. Sektor opravlja naloge, ki se nanašajo na koordinacijo aktivnosti pri pripravi krovnih meddržavnih sporazumov. 

 

Sektor je na področju EU zadev pristojen tudi za vzhodno dimenzijo Evropske sosedske politike, za sodelovanje v okviru Vzhodnega partnerstva in Severne dimenzije ter za splošna vprašanja glede Arktike. 

 

Sektor spremlja in analizira aktivnosti v okviru regionalnih pobud in organizacij, v katerih sodelujejo države iz delokroga sektorja (Vzhodno partnerstvo, Severna dimenzija, Evrazijska ekonomska unija, SND, Black Sea Sinergy, BSEC, CSTO, SCO), z EU in delovanje omenjenih držav znotraj in v odnosu do mednarodnih organizacij in združenj (OZN, OVSE, SE, NATO, APEC, G8, G20).