Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA STRATEŠKE ŠTUDIJE IN ANALIZE

vodja: dr. Stanislav Raščan

 

tel: 01 478 6720

stanislav.rascan(at)gov.si

 

Naloge in pristojnosti:

Sektor opravlja naloge in aktivnosti s področja analitičnega obravnavanja zunanje politike, priprave politik in strategij ter sodeluje z akademskimi in drugimi institucijami. Sektor pripravlja analitične in strateške dokumente za ministra za zunanje zadeve, izdaja redne analize o aktualnih dogajanjih na mednarodnem prizorišču ter mesečne poglobljene analize, ki zadevajo globalne trende v mednarodnih odnosih. 

 

Sektor pripravlja in izvaja vsebinske razprave o najbolj aktualnih zunanje političnih temah. Prav tako sodeluje s strokovnimi službami v MZZ pri strokovnem izobraževanju zaposlenih ter pri dopolnilnem izobraževanju slovenskih diplomatov. 

 

Sektor je zadolžen za pripravo rednega letnega poročila o delu slovenske diplomacije ter s tem povezano, ločeno oceno vsebinskega delovanja slovenske DKP mreže. Z namenom dodatnega izobraževanja in usposabljanja diplomatov organizira mednarodna srečanja ekspertov z različnih področij mednarodnega sodelovanja, seminarje za pripravo na diplomatski in višji diplomatski izpit ter izvaja izpite. Prav tako sektor organizira seminarje za pripravo diplomatov na delo v tujini. Sektor je pristojen tudi za koordinacijo in organizacijo posebnih projektov.

 

Sektor pri svojem delovanju sodeluje s podobnimi organizacijskimi enotami v tujih ministrstvih, pristojnih za zunanje zadeve, ter v skladu z možnostmi skrbi za izdajanje strokovne literature s področja diplomacije, zunanje politike, mednarodnih odnosov in mednarodnega prava.