Skoči na vsebino

SEKTOR ZA STRATEŠKE ŠTUDIJE IN ANALIZE

vodja: dr. Stanislav Raščan

 

tel: 01 478 6720

stanislav.rascan(at)gov.si

 

Naloge in pristojnosti:

Sektor opravlja naloge in aktivnosti s področja analitičnega obravnavanja zunanje politike, priprave politik in strategij ter sodeluje z akademskimi in drugimi institucijami. Sektor pripravlja analitične in strateške dokumente za ministra za zunanje zadeve, izdaja redne analize o aktualnih dogajanjih na mednarodnem prizorišču ter mesečne poglobljene analize, ki zadevajo globalne trende v mednarodnih odnosih. 

 

Sektor pripravlja in izvaja vsebinske razprave o najbolj aktualnih zunanje političnih temah. Prav tako sodeluje s strokovnimi službami v MZZ pri strokovnem izobraževanju zaposlenih ter pri dopolnilnem izobraževanju slovenskih diplomatov. 

 

Sektor je zadolžen za pripravo rednega letnega poročila o delu slovenske diplomacije ter s tem povezano, ločeno oceno vsebinskega delovanja slovenske DKP mreže. Z namenom dodatnega izobraževanja in usposabljanja diplomatov organizira mednarodna srečanja ekspertov z različnih področij mednarodnega sodelovanja, seminarje za pripravo na diplomatski in višji diplomatski izpit ter izvaja izpite. Prav tako sektor organizira seminarje za pripravo diplomatov na delo v tujini. Sektor je pristojen tudi za koordinacijo in organizacijo posebnih projektov.

 

Sektor pri svojem delovanju sodeluje s podobnimi organizacijskimi enotami v tujih ministrstvih, pristojnih za zunanje zadeve, ter v skladu z možnostmi skrbi za izdajanje strokovne literature s področja diplomacije, zunanje politike, mednarodnih odnosov in mednarodnega prava.