Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA SKUPNO ZUNANJO IN VARNOSTNO POLITIKO

vodja: Jernej Müller

tel:

jernej.muller(at)gov.si

 

Naloge in pristojnosti

Sektor opravlja naloge na področju zadev skupne zunanje in varnostne politike EU (SZVP), vključno z evropsko varnostno in obrambno politiko. Kot neposredni svetovalec političnemu direktorju sodeluje pri oblikovanju zunanje politike na področju zadev SZVP z analizami in predlogi ključnih in prioritetnih zunanje-političnih ter politično-varnostnih stališč, ocen ter predlogov, ki jih politični direktor predstavlja ministru in ožjemu vodstvu Ministrstva. Sektor spremlja implementacijo in nadaljnji razvoj evropske zunanje politike, vključno z delovanjem evropske zunanje službe (EEAS) in ostalih institucij EU, držav članic EU in globalnih akterjev. Odgovoren je za komunikacijo dokumentov Coreu preko zaščitnega informacijskega sistema Cortesy. Vodja sektorja v kontaktih s partnerji ostalih članic EU opravlja funkcijo evropskega korespondenta.

 

Sektor skrbi za vsebinsko in tehnično koordinacijo zadev SZVP, pripravlja in usklajuje stališča za zasedanja Evropskega sveta s področja zadev SZVP, Sveta za zunanje zadeve (FAC), neformalna srečanja ministrov, srečanja političnih direktorjev, zasedanja Politično-varnostnega odbora (PSC), Coreper II (glede tem SZVP) in RELEX, ter koordinira in usmerja delovanje predstavnikov Slovenije v delovnih skupinah Sveta EU s področja SZVP.

 

Sektor nudi podporo neposredni komunikaciji političnega direktorja s partnerji v državah članicah EU, v EEAS in v tretjih državah, o temah, ki se nanašajo na področje SZVP. Sektor skrbi za redno informiranje predstavnikov držav članic EU v Sloveniji o slovenskih stališčih pred zasedanji Sveta za zunanje zadeve EU ter drugimi pomembnimi dogodki, ki se nanašajo na SZVP. Po potrebi sektor vodi koordinacijo z DKP RS in z drugimi pristojnimi resorji Vlade RS. 

 

Na področju Evropske varnostne in obrambne politike sektor, v sodelovanju z ostalimi pristojnimi resorji, spremlja načrtovanje in vodenje operacij, krepitev institucij, razvoj civilnih in vojaških zmogljivosti ter področje kriznega upravljanja z udeležbo na vajah kriznega upravljanja EU in s sodelovanjem pri pripravi nacionalnih strateško-doktrinarnih dokumentov.