Skoči na vsebino

SEKTOR ZA SKUPNO ZUNANJO IN VARNOSTNO POLITIKO

vodja: Jernej Müller

tel:

jernej.muller(at)gov.si

 

Naloge in pristojnosti

Sektor opravlja naloge na področju zadev skupne zunanje in varnostne politike EU (SZVP), vključno z evropsko varnostno in obrambno politiko. Kot neposredni svetovalec političnemu direktorju sodeluje pri oblikovanju zunanje politike na področju zadev SZVP z analizami in predlogi ključnih in prioritetnih zunanje-političnih ter politično-varnostnih stališč, ocen ter predlogov, ki jih politični direktor predstavlja ministru in ožjemu vodstvu Ministrstva. Sektor spremlja implementacijo in nadaljnji razvoj evropske zunanje politike, vključno z delovanjem evropske zunanje službe (EEAS) in ostalih institucij EU, držav članic EU in globalnih akterjev. Odgovoren je za komunikacijo dokumentov Coreu preko zaščitnega informacijskega sistema Cortesy. Vodja sektorja v kontaktih s partnerji ostalih članic EU opravlja funkcijo evropskega korespondenta.

 

Sektor skrbi za vsebinsko in tehnično koordinacijo zadev SZVP, pripravlja in usklajuje stališča za zasedanja Evropskega sveta s področja zadev SZVP, Sveta za zunanje zadeve (FAC), neformalna srečanja ministrov, srečanja političnih direktorjev, zasedanja Politično-varnostnega odbora (PSC), Coreper II (glede tem SZVP) in RELEX, ter koordinira in usmerja delovanje predstavnikov Slovenije v delovnih skupinah Sveta EU s področja SZVP.

 

Sektor nudi podporo neposredni komunikaciji političnega direktorja s partnerji v državah članicah EU, v EEAS in v tretjih državah, o temah, ki se nanašajo na področje SZVP. Sektor skrbi za redno informiranje predstavnikov držav članic EU v Sloveniji o slovenskih stališčih pred zasedanji Sveta za zunanje zadeve EU ter drugimi pomembnimi dogodki, ki se nanašajo na SZVP. Po potrebi sektor vodi koordinacijo z DKP RS in z drugimi pristojnimi resorji Vlade RS. 

 

Na področju Evropske varnostne in obrambne politike sektor, v sodelovanju z ostalimi pristojnimi resorji, spremlja načrtovanje in vodenje operacij, krepitev institucij, razvoj civilnih in vojaških zmogljivosti ter področje kriznega upravljanja z udeležbo na vajah kriznega upravljanja EU in s sodelovanjem pri pripravi nacionalnih strateško-doktrinarnih dokumentov.