Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA ŠIRITEV IN JUGOVZHODNO EVROPO

Vodja: Alenka Košir


tel: 01/ 478-2267
alenka.kosir(at)gov.si

 

Naloge in pristojnosti

Sektor opravlja naloge v zvezi z bilateralnimi odnosi RS z državami Zahodnega Balkana, ki niso članice EU ter s Turčijo. Sektor opravlja tudi naloge, povezane s spremljanjem relevantnih političnih vsebin, ki se nanašajo na EU vsebine in proces širitve. 

 

Sektor pripravlja stališča, analize in ostala gradiva povezana s koordinacijo delovanja glede Zahodnega Balkana v okviru EU, ter z ostalimi pristojnimi sektorji MZZ koordinira stališča, ki zadevajo razmere na Zahodnem Balkanu in se obravnavajo v različnih delovnih formacijah Sveta; sektor pripravlja in z ostalimi ministrstvi koordinira stališča RS do procesa širitve EU z državami Zahodnega Balkana in Turčijo. 

 

Spremlja politična, družbena in druga gibanja v teh državah, ki vplivajo na njihovo zunanjo politiko in odnos do držav svojega delokroga. Zbira, pripravlja, izdeluje gradiva, informacije in analize ter oblikuje predloge relevantnih zunanjepolitičnih stališč RS. Pripravlja gradiva za mednarodna in meddržavna srečanja in obiske na visoki ravni. Daje pobude za pogodbeno urejanje posameznih vprašanj, ter pripravlja in sodeluje pri analitični in strokovni obdelavi gradiv, ki jih MZZ posreduje drugim državnim organom. Sektor opravlja naloge, ki se nanašajo na koordinacijo aktivnosti pri pripravi krovnih meddržavnih sporazumov 

 

Sektor spremlja tudi naloge povezane z aktivnostmi Slovenije v regionalnih organizacijah in pobudah, ki zadevajo regijo Zahodnega Balkana - koordinira delovanje znotraj posameznih regionalnih pobud, vodi medresorsko koordinacijo in koordinacijo priprave gradiv ter vzdrževanje stikov s slovenskimi eksperti, člani delovnih omizij v okviru regionalnih pobud in Sekretariati nacionalnih pobud.