Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA SEVERNO IN LATINSKO AMERIKO TER KARIBE

Vodja: Andrej Medica

tel: 01/ 478-2241

andrej.medica(at)gov.si 


Naloge in pristojnosti:

Sektor opravlja naloge v zvezi bilateralnimi odnosi Republike Slovenije ter odnosi Evropske Unije z državami Severne Amerike, Latinske Amerike ter Karibov.

 

Spremlja notranjo in zunanjo politiko teh držav ter družbena in druga gibanja, ki vplivajo na njihovo zunanjo politiko in odnos do Republike Slovenije. Zbira, obdeluje in izdeluje gradiva, informacije in analize. Pripravlja osnutke dokumentov in gradiv za mednarodna in meddržavna srečanja, daje pobude za pogodbeno urejanje posameznih vprašanj, spremlja izvrševanje mednarodnih pogodb s temi državami, sodeluje pri analitični in strokovni obdelavi gradiv, ki jih MZZ posreduje drugim državnim organom. Sektor opravlja naloge, ki se nanašajo na koordinacijo aktivnosti pri pripravi krovnih meddržavnih sporazumov. 

 

Sektor spremlja notranji razvoj in zunanjepolitične usmeritve v Združenih državah Amerike, Kanadi ter v državah Južne in Srednje Amerike ter Karibov in skrbi za razvoj bilateralnih obiskov. Sektor sodeluje pri oblikovanju politike EU na področju odnosov z ZDA, Kanado, državami Južne in Srednje Amerike ter Karibov. 

 

Sektor tudi spremlja dejavnosti regionalnih organizacij in drugih oblik regionalnega sodelovanja kot so OAD, NAFTA, OAD, Mercosur, Andska skupnost, Cariforum in Srednja Amerika (SICA).