Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA AFRIKO, BLIŽNJI VZHOD, AZIJO IN OCEANIJO

Vodja: mag. Minca Benedejčič

 

tel: 01/ 478-2205

minca.benedejcic(at)gov.si 

 

Naloge in pristojnosti

Sektor opravlja naloge v zvezi bilateralnimi odnosi Republike Slovenije ter odnosi Evropske Unije z afriškimi in azijskimi državami (razen držav Srednje Azije) ter Avstralijo in državami Oceanije. 

 

Spremlja notranjo in zunanjo politiko teh držav ter družbena in druga gibanja, ki vplivajo na njihovo zunanjo politiko in odnos do Republike Slovenije. Zbira, obdeluje in izdeluje gradiva, informacije in analize. Pripravlja osnutke dokumentov in gradiv za mednarodna in meddržavna srečanja, daje pobude za pogodbeno urejanje posameznih vprašanj, spremlja izvrševanje mednarodnih pogodb s temi državami, sodeluje pri analitični in strokovni obdelavi gradiv, ki jih MZZ posreduje drugim državnim organom. Sektor opravlja naloge, ki se nanašajo na koordinacijo aktivnosti pri pripravi krovnih meddržavnih sporazumov. 

 

Sektor spremlja notranji razvoj in zunanjepolitične usmeritve v državah Podsaharske Afrike, Severne Afrike, ter Bližnjega in Srednjega vzhoda, Azije, Avstraliji, Novi Zelandiji in drugih državah Oceanije ter skrbi za razvoj bilateralnih odnosov. Sektor sodeluje pri oblikovanju politike EU na področju odnosov z državami Podsaharske Afrike, Severne Afrike ter Bližnjega in Srednjega vzhoda, Azije, Avstralijo, Novo Zelandijo in drugimi državami Oceanije.

 

Sektor spremlja tudi dejavnost regionalnih organizacij: Afriške unije, Južnoafriške razvojne skupnosti, Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav, Arabske lige, Organizacije islamske konference, ASEAN, APEC, ASEM, SAARC ter ostalih regionalnih organizacij.