Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNO POMOČ

v. d. vodje: Uroš Vajgl


tel: 01/ 478-2171
uroš.vajgl(at)gov.si

 

Naloge in pristojnosti

 

Naloge sektorja vključujejo načrtovanje in usklajevanje strategij in politik ter pripravo in spremljanje normativne ureditve na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (MRS) Republike Slovenije. Sektor pripravlja in koordinira seje Medresorskega delovnega telesa za mednarodno razvojno sodelovanje ter sodeluje pri delu Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje. Prizadeva si za ozaveščanje javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter spodbuja globalno učenje. Sektor spremlja in sodeluje v multilateralnih razvojnih aktivnostih, ki potekajo v okviru EU, OECD in OZN.

 

Izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja poteka na podlagi zakona, ki ureja področje mednarodnega razvojnega sodelovanja, usmeritev, ki izhajajo iz resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju ter bilateralnih sporazumov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja s posameznimi državami. Sektor skrbi za operativno načrtovanje in spremljanje izvajanja programov in projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja. Sektor si prizadeva za večje sodelovanje pri projektih mednarodnega razvojnega sodelovanja z drugimi donatorji.

 

Pri tem sektor sodeluje z izvajalci mednarodnega razvojnega sodelovanja: nevladne organizacije, Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR), ustanove (ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti, Center za evropsko prihodnost – CEP), Center za razvoj financ - CEF, ministrstva, organi v sestavi in vladne službe, mednarodne organizacije ter drugimi. Koordinira sodelovanje strokovnjakov pri nudenju bilateralne tehnične pomoči. Vodi postopke za načrtovanje, koordinacijo, pripravo in izvedbo javnih razpisov, pozivov ipd. na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.  Pripravlja letna poročila o uradni razvojni pomoči RS ter druge statistike na tem področju. Vsako leto poroča Državnemu zboru RS, EU in OECD DAC o izpolnjevanju zavez Slovenije na področju financiranja za razvoj.

 

Sektor spremlja multilateralne aktivnosti na področju humanitarne pomoči v okviru OZN, EU in drugih mednarodnih organizacij ter institucij. Na bilateralni ravni koordinira odzive RS na humanitarne krize. Humanitarno in postkonfliktno pomoč usmerja preko nacionalnih izvajalcev (drugi resorji, ustanove, nevladne organizacije…) in preko mednarodnih organizacij. Sektor sodeluje pri pripravi razpisov za (so)financiranje humanitarnih dejavnosti slovenskih izvajalcev mednarodne humanitarne pomoči. Vodi tudi postopke za načrtovanje, koordinacijo, pripravo in izvedbo javnih razpisov ipd. na področju mednarodne humanitarne in postkonfliktne pomoči Slovenije. Prav tako spremlja izvajanje projektov izvajalcev humanitarnih aktivnosti in pripravlja poročila o humanitarnih aktivnostih Slovenije.

 

Sektor je pristojen za spremljanje delovanja instrumentov za zunanje delovanja EU:  instrumenta za predpristopno pomoč – IPA, Evropskega instrumenta sosedstva – ENI, Evropskega razvojnega sklada - EDF. V sektorju deluje tudi nacionalna kontaktna točka za projekte tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (twinning) in programe tehnične pomoči EU (TAIEX).


Več o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči:
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/