Skoči na vsebino

SEKTOR ZA NATO IN MEDNARODNE OPERACIJE

Vodja: Gaja Peric


tel: 01/ 478-2256
gaja.peric(at)gov.si


Naloge in pristojnosti:

Sektor v skladu s slovenskimi zunanjepolitičnimi prioritetami usmerja in koordinira aktivnosti RS pri sooblikovanju politike Severnoatlantskega zavezništva. 

 

Pripravlja in usklajuje stališča do aktualnih političnih in varnostnih vprašanj, ki jih RS kot članica zastopa v Severnoatlantskem svetu, Natovih odborih in strukturah, v bilateralnih in multilateralnih stikih z ostalimi zaveznicami, na formalnih in neformalnih ministrskih zasedanjih ter zasedanjih Nata na ravni predsednikov vlad/držav. 

 

Delovno področje sektorja obsega vsa aktualna politična in varnostna vprašanja Zavezništva, med njimi so v ospredju preoblikovanje in krepitev Nata ter Natovih zmogljivosti, Natov akcijski načrt pripravljenosti, odnose Zavezništva z Rusijo, Ukrajino in Gruzijo, Natova partnerstva, krizno upravljanje, javno diplomacijo, širitveno politiko, Natove operacije in številna druga vprašanja. 

 

Sektor z zunanjepolitičnega vidika sodeluje pri sprejemanju odločitev o sodelovanju RS v Natovih operacijah in mirovnih misijah pod okriljem Združenih narodov ter koordinira aktivnosti v zvezi s tem.