Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA MEDNARODNO PRAVO

vodja: Borut Mahnič


tel: 01/ 478-2278

borut.mahnic(at)gov.si 

 

Naloge in pristojnosti:

Sektor spremlja in proučuje razvoj mednarodnega prava in njegovih institutov, kodifikacijo mednarodnega prava, sistem in razvoj mednarodnih univerzalnih in regionalnih organizacij in pravne vidike vključevanja vanje ter delovanja v njih. S tem v zvezi zbira in obdeluje gradiva, pripravlja pravna mnenja, analize, poročila, strategije, načrte in informacije za ministrstvo in druge državne organe (vključno z odgovori na vprašanja, postavljena v parlamentu in javnosti) ter spremlja, sousmerja ali vodi postopke vstopanja Slovenije v mednarodne pogodbene odnose ter postopke včlanjevanja v mednarodne in regionalne organizacije ter čezmejne pobude.

 

Sektor koordinira in vodi aktivnosti RS na področju mednarodnega kazenskega pravosodja.

 

Sektor vodi oz. koordinira delovanje dveh medresorskih delovnih skupin in sicer:, Nacionalne komisije za mednarodno humanitarno pravo in Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe.

 

Sektor evidentira, registrira in spremlja vse faze postopka sklepanja mednarodnih pogodb in drugih mednarodnih aktov. V tem okviru s pravnega vidika ocenjuje predloge resornih organov, vključno s sektorji MZZ, ter drugimi državnimi organi in organizacijami za sklenitev mednarodnih pogodbenih in nepogodbenih aktov, nudi strokovno pomoč pri oblikovanju vsebine oz. besedil teh aktov ter izdaja mnenja in soglasja k pobudam vsebinskih nosilcev za sklenitev mednarodnih pogodbenih in nepogodbenih aktov. Sektor organizira, vodi in sodeluje v vladni strokovni skupini za redakcijo slovenskih besedil mednarodnih aktov, ki se objavljajo v Uradnem listu RS. 

 

Sektor pripravlja predloge aktov (zakonov in uredb) o ratifikaciji mednarodnih pogodb ali pristopu k njim ter opravlja dejanja za njihovo uveljavitev po mednarodnem pravu (notifikacije, izmenjava not, deponiranje listin o ratifikaciji ali pristopu). V okviru postopkov ratifikacije mednarodnih pogodb v sodelovanju z resornimi organi načrtuje normativni program dela ministrstva ter spremlja njegovo realizacijo. 

 

Sektor, zbira in hrani dokumentacijo v zvezi s sklepanjem mednarodnih pogodbenih in nepogodbenih aktov ter hrani originale podpisanih mednarodnih pogodb in mednarodnih nepogodbenih aktov

 

Sektor vodi tudi specializirano knjižnico za mednarodno pravo, ki deluje kot ločena podenota Specialne knjižnice MZZ.