Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA MEDNARODNE ORGANIZACIJE

Vodja: Blažka Kepic


tel: 01/ 478-2206

blazka.kepic(at)gov.si


Naloge in pristojnosti

Sektor spremlja dejavnosti Organizacije združenih narodov (OZN) in njenih glavnih organov, s posebnim poudarkom na delu Varnostnega sveta in Generalne skupščine OZN. S pristojnimi organi usklajuje delovanje RS v okviru specializiranih agencij, skladov in programov OZN. Spremlja pobude v sistemu OZN (Zavezništvo civilizacij, Skupnost demokracij, Mreža za človekovo varnost, Skupina prijateljev mediacije). Promovira dejavno vlogo Slovenije pri zastopanju nacionalnih interesov v okviru OZN. Predlaga, sooblikuje in izvaja slovenske prioritete v okviru OZN, s poudarkom na spodbujanju sistema učinkovitega multilateralizma, spodbujanju celovite reforme OZN, podpori mehanizmom mirnega reševanja sporov ter preprečevanja konfliktov, zagotavljanju spoštovanja vladavine prava, spodbujanju medkulturnega in medverskega dialoga ter spremljanju ostalih vprašanj glede mednarodnega miru in varnosti, ki se obravnavajo v okviru OZN. 

 

Med delovna področja sektorja sodijo aktivnosti, povezane s članstvom RS v OVSE in Svetu Evrope. Sektor koordinira ter usklajuje stališča ter zastopa interese RS na zasedanjih in drugih dogodkih, ki potekajo v okviru teh dveh organizacij. Nudi tudi vsebinsko podporo ITF. 

 

Sektor je zadolžen tudi za področja nadzora nad (konvencionalno) oborožitvijo, neproliferacije in razoroževanja. Skrbi za medresorsko usklajenost stališč RS ter za izvajanje sodelovanja RS z drugimi državami ter mednarodnimi organizacijami in režimi na tem področju. 

 

Sektor usklajuje tudi kandidature Slovenije in slovenskih predstavnikov v mednarodne in regionalne organizacije.