Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

vodja: dr. Marko Rakovec


tel: 01/ 478-2037     
marko.rakovec(at)gov.si


Naloge in pristojnosti:

Sektor pripravlja in koordinira vsebino delovanja RS na področju mednarodne promocije in zaščite človekovih pravic ter temeljnih svoboščin. 

 

Sektor predlaga in vodi aktivnosti RS za krepitev mednarodnih norm in standardov človekovih pravic. Opravlja naloge, ki se nanašajo na sodelovanje RS z mednarodnimi organizacijami na področju človekovih pravic in sodeluje pri oblikovanju skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije na tem področju. 

 

Sektor skrbi za pripravo stališč RS do vprašanj, povezanih s človekovimi pravicami, ki so obravnavana v okviru OZN in njenih specializiranih agencij ter v okviru drugih mednarodnih organizacij (OVSE, Svet Evrope).

 

Spremlja stanja človekovih pravic v posameznih državah ter usklajuje predstavljanje stališč glede spoštovanja človekovih pravic v RS v tujini. Sodeluje pri pripravi skupnih stališč EU do spoštovanja človekovih pravic v tretjih državah. 

 

Sektor je v RS nosilec evropskega finančnega mehanizma za človekove pravice in demokracijo (EIDHR). 

 

Sektor vsebinsko vodi in koordinira delo Medresorske delovne skupine za človekove pravice ter na področju vsebin, ki sodijo v njegov delokrog, skrbi za sodelovanje s predstavniki civilne družbe.