Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIREKTORAT ZA MULTILATERALO, RAZVOJNO SODELOVANJE IN MEDNARODNO PRAVO

generalna direktorica: Sabina R. Stadler 

 

tel: 01/ 478-2102

e-naslov: sabina.stadler(at)gov.si 

 

Naloge in pristojnosti:

 

Poglavitna naloga direktorata je zagotavljanje učinkovite implementacije slovenskih zunanjepolitičnih aktivnosti na področju multilateralnih političnih odnosov in v okviru Organizacije združenih narodov, Severnoatlantskega zavezništva, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter Sveta Evrope, in sicer preko koordiniranja, vodenja in vsebinskega usmerjanja sektorjev v sestavi direktorata ter diplomatskih predstavništev v tujini. Direktorat zagotavlja analitično podporo pri oblikovanju slovenskih zunanjepolitičnih odločitev in je pristojen tudi za spremljanje aktualnih globalnih izzivov ter promocijo aktivnosti za okrepitev mednarodnih pravil in standardov na področju človekovih pravic. 

 

Direktorat je pristojen tudi za načrtovanje politik mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na nacionalni in mednarodni ravni, za koordiniranje in spremljanje izvajanja mednarodne razvojne in humanitarne pomoči RS, spremljanje in proučevanje progresivnega razvoja ter aktualnih vprašanj s področja mednarodnega prava ter sousmerjanje vključevanja Slovenije v mednarodne pogodbene odnose in druge oblike mednarodnega sodelovanja.

 

Direktorat skrbi tudi za pospeševanje medresorske koordinacije z drugimi državnimi organi in nevladnimi institucijami na področju aktivnosti iz pristojnosti direktorata.

 

V okviru direktorata sodi šest sektorjev, in sicer:

  1. Sektor za mednarodne organizacije
  2. Sektor za človekove pravice
  3. Sektor za NATO in mednarodne operacije
  4. Sektor za nove izzive in grožnje
  5. Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
  6. Sektor za mednarodno pravo