Skoči na vsebino

SEKTOR ZA JAVNO DIPLOMACIJO IN MEDNARODNO SODELOVANJE V KULTURI

Vodja: Petra Kežman

 

tel: 01 478 6765

petra.kezman@gov.si

 

Naloge in pristojnosti:

Sektor skrbi za dvig prepoznavnosti zunanjepolitičnih aktivnosti v Sloveniji ter promocijo "blagovne znamke Slovenija" v tujini. Skrbi za načrtovanje komuniciranja Republike Slovenije s tujimi javnostmi in koordinira izvajanje ciljev slovenske zunanje politike in nacionalnih interesov Republike Slovenije v tujini z vzpostavljanjem odnosov med Vlado Republike Slovenije in tujimi javnostmi. V okviru tega skrbi za načrtovanje in koordinacijo komuniciranja s tujimi javnostmi pri vsebinah s področja zunanje politike. 

 

Sektor načrtuje, koordinira in izvaja javno diplomacijo Republike Slovenije v sodelovanju s pristojnimi službami ministrstva, diplomatskimi predstavništvi in konzulati ter drugimi resorji. Za promocijo ključnih zunanjepolitičnih prioritet in aktivnosti Slovenije sektor pripravlja celostno podobo, vključno s predlogi za uporabo novih komunikacijskih orodij. 

 

Sektor izvaja tudi naloge s področja mednarodnega sodelovanja v kulturi, vključno z koordinacijo aktivnosti pri pripravi izvedbenih programov v kulturi, ter promocije slovenske kulture v tujini. V sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi institucijami ter DKP RS načrtuje in koordinira dejavnosti na področju zunanje kulturne politike RS . Med delovna področja sektorja sodijo tudi skrb za vračanje umetniških del in skrb za umetniška dela, ki jih je Slovenija prejela iz naslova sukcesije.