Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA JAVNO DIPLOMACIJO IN MEDNARODNO SODELOVANJE V KULTURI

Vodja: Petra Kežman

 

tel: 01 478 6765

petra.kezman@gov.si

 

Naloge in pristojnosti:

Sektor skrbi za dvig prepoznavnosti zunanjepolitičnih aktivnosti v Sloveniji ter promocijo "blagovne znamke Slovenija" v tujini. Skrbi za načrtovanje komuniciranja Republike Slovenije s tujimi javnostmi in koordinira izvajanje ciljev slovenske zunanje politike in nacionalnih interesov Republike Slovenije v tujini z vzpostavljanjem odnosov med Vlado Republike Slovenije in tujimi javnostmi. V okviru tega skrbi za načrtovanje in koordinacijo komuniciranja s tujimi javnostmi pri vsebinah s področja zunanje politike. 

 

Sektor načrtuje, koordinira in izvaja javno diplomacijo Republike Slovenije v sodelovanju s pristojnimi službami ministrstva, diplomatskimi predstavništvi in konzulati ter drugimi resorji. Za promocijo ključnih zunanjepolitičnih prioritet in aktivnosti Slovenije sektor pripravlja celostno podobo, vključno s predlogi za uporabo novih komunikacijskih orodij. 

 

Sektor izvaja tudi naloge s področja mednarodnega sodelovanja v kulturi, vključno z koordinacijo aktivnosti pri pripravi izvedbenih programov v kulturi, ter promocije slovenske kulture v tujini. V sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi institucijami ter DKP RS načrtuje in koordinira dejavnosti na področju zunanje kulturne politike RS . Med delovna področja sektorja sodijo tudi skrb za vračanje umetniških del in skrb za umetniška dela, ki jih je Slovenija prejela iz naslova sukcesije.