Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA BILATERALNO GOSPODARSKO SODELOVANJE II

Vodja: Dejan Vladič


tel: 01/ 478-2063   
dejan.vladic(at)gov.si

 

Naloge in pristojnosti:

Sektor za bilateralno gospodarsko sodelovanje načrtuje in vodi bilateralno gospodarsko sodelovanje Republike Slovenije z državami Vzhodne Evrope, Južnega Kavkaza in Srednje Azije (Rusko federacijo, Ukrajino, Moldavijo, Belorusijo, Kazahstanom, Kirgizijo, Uzbekistanom, Turkmenistanom, Tadžikistanom, Armenijo, Gruzijo in Azerbajdžanom), Afrike, Azije in Bližnjega in Srednjega vzhod ter Turčije. 

 

Sektor analizira bilateralno gospodarsko sodelovanje in oblikuje predloge za poglabljanje tega sodelovanja. Sektor v sodelovanju z DKPji in pristojnimi inštitucijami nudi pomoč slovenskim podjetjem pri vstopanju na tuje trge, vključno z identifikacijo poslovnih priložnosti, in pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva s ciljem povečevanja slovenskega izvoza in doseganja njegove večje geografske diverzifikacije. Z namenom spodbujanja internacionalizacije sodeluje pri iniciativah za širjenje mreže častnih konzulov.

 

Sektor skrbi za koordinacijo in organizacijo obiskov gospodarskih delegacij, ki spremljajo najvišje državne predstavnike Republike Slovenije na obiskih v tujini in sodeluje pri izvedbi obiskov tujih gospodarskih delegacij, ki spremljajo najvišje predstavnike tujih držav ob obiskih v Republiki Sloveniji. Sektor sodeluje tudi pri organizaciji poslovnih konferenc in seminarjev ob robu teh obiskov, poleg tega pa skrbi tudi za izvajanje nadaljnjih aktivnosti povezanih z že opravljenimi obiski gospodarskih delegacij.

 

Sektor sodeluje pri pripravi predlogov in izvedb skupinskih sejemskih nastopov podjetij v tujini, spodbuja širjenje mreže slovenskih poslovnih klubov ter sodeluje pri promociji in trženju Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije z namenom čim večjega pritoka tujih neposrednih investicij v Republiko Slovenijo. 

 

Pripravlja zasedanja Mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje Republike Slovenije z državami, s katerimi je dogovorjena taka oblika sodelovanja. Odgovoren je tudi za pripravo mednarodnih sporazumov s področja bilateralnih gospodarskih odnosov.