Skoči na vsebino

SEKTOR ZA BILATERALNO GOSPODARSKO SODELOVANJE I

Vodja: mag. Iztok Grmek

 

tel: 01/ 478-2063

iztok.grmek(at)gov.si


Naloge in pristojnosti:

Sektor za bilateralno gospodarsko sodelovanje I načrtuje in vodi bilateralno gospodarsko sodelovanje Republike Slovenije z Združenimi državami Amerike, Kanado, Avstralijo, državami Latinske in srednje Amerike, državami Zahodne in Srednje Evrope ter z državami Zahodnega Balkana. Sektor pokriva tudi delovanje Slovenije v OECD.

 

Sektor analizira bilateralno gospodarsko sodelovanje z drugimi državami in oblikuje predloge za poglabljanje tega sodelovanja. Sektor v sodelovanju z DKPji in pristojnimi inštitucijami nudi pomoč slovenskim podjetjem pri vstopanju na tuje trge, vključno z identifikacijo poslovnih priložnosti, in pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva s ciljem povečevanja slovenskega izvoza in doseganja njegove večje geografske diverzifikacije. Z namenom spodbujanja internacionalizacije sodeluje pri iniciativah za širjenje mreže častnih konzulov.

 

Sektor skrbi za koordinacijo in organizacijo obiskov gospodarskih delegacij, ki spremljajo najvišje državne predstavnike Republike Slovenije na obiskih v tujini in sodeluje pri izvedbi obiskov tujih gospodarskih delegacij, ki spremljajo najvišje predstavnike tujih držav ob obiskih v Republiki Sloveniji. Sektor sodeluje tudi pri organizaciji poslovnih konferenc in seminarjev ob robu teh obiskov, poleg tega pa skrbi tudi za izvajanje nadaljnjih aktivnosti povezanih z že opravljenimi obiski gospodarskih delegacij.

 

Sektor sodeluje pri pripravi predlogov in izvedb skupinskih sejemskih nastopov podjetij v tujini, spodbuja širjenje mreže slovenskih poslovnih klubov ter sodeluje pri promociji in trženju Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije z namenom čim večjega pritoka tujih neposrednih investicij v Republiko Slovenijo.

 

Pripravlja zasedanja Mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje Republike Slovenije z državami, s katerimi je dogovorjena taka oblika sodelovanja. Odgovoren je tudi za pripravo mednarodnih sporazumov s področja bilateralnih gospodarskih odnosov.