Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

MINISTER

dr. Miro Cerar
tel: 01 478 2335
miro.cerar(at)gov.si

 

DRŽAVNA SEKRETARKA

Simona Leskovar

tel: 01 478-2189
simona.leskovar(at)gov.si

 

DRŽAVNI SEKRETAR

Dobran Božič

tel: 01 478-2068

dobran.bozic(at)gov.si

 

KABINET MINISTRA

Vodja Kabineta ministra:

dr. Stojan Pelko
tel: 01 478 2335

stojan.pelko(at)gov.si

 

STROKOVNE SLUŽBE

Služba za odnose z javnostmi

v. d. vodje: Miriam Teresa Možgan
tel: 01 478 2354
miriam.mozgan@gov.sipr.mzz(at)gov.si 

 

Služba za sodelovanje z Vlado in Državnim zborom

Vodja: Katka Škof
tel: 01 478 2221
katka.skof(at)gov.si

 

Služba za notranjo revizijo

Vodja: mag. Brigita Brežnik
tel: 01 478 2413
brigita.breznik(at)gov.si

 

Glavni diplomatski nadzornik
Andrej Grasselli
tel: 01 478 6672
andrej.grasselli(at)gov.si

 

Projektna enota za meje

Marko Vrevc

tel: 01 478 2338

marko.vrevc(at)gov.si

 

Visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo

dr. Ana Polak Petrič

tel: 01 478 6149
ana.petric1(at)gov.si

 

Generalni sekretar Strateškega foruma Bled

Peter Grk

tel: 01 478 2246

peter.grk(at)gov.si

 

 

SEKRETARIAT

tel: 01 478 2210

Vodja: Damjan Bergant
sekretariat.mzz(at)gov.si

 

Diplomatski protokol

Vodja: Nataša Prah

tel: 01 478 2235

natasa.prah@gov.si

 

Konzularna služba
Vodja: Andrej Šter
tel: 01 478 2305
andrej.ster(at)gov.si

 

Služba za informacijsko tehnologijo

Vodja: mag. Aleksander Boh
tel: 01 478 2386
aleksander.boh(at)gov.si

 

Služba za dokumentacijo in tajne podatke

vodja: dr. Aleš Dobnikar
tel: 01 478 2111

ales.dobnikar(at)gov.si

 

Služba za nepremičnine, varnost in logistiko

v.d. vodje: veleposlanik Vladimir Gasparič
tel: 01 478 2150

vladimir.gasparic@gov.si

 

Kadrovska služba

Vodja: mag. Sašo Podlesnik
tel: 01 478 2202
saso.podlesnik(at)gov.si

 

Finančno računovodska služba

Vodja: Martina Andoljšek

tel: 01 478 2494
martina.andoljsek(at)gov.si

 

Služba za pravne zadeve in javna naročila

Vodja: mag. Gregor Pelicon
tel: 01 478 2210
gregor.pelicon(at)gov.si

 

 

DIREKTORAT ZA ZADEVE EU

generalni direktor: mag. David Brozina

tel: 01 478 6643

david.brozina(at)gov.si

 

Sektor za sosednje države

Vodja: Matej Andolšek

tel: 01 478 2211

matej.andolsek(at)gov.si

 

Sektor za evropske države

Vodja: Gregor Šuc

tel: 01 478 6153

gregor.suc(at)gov.si 


Sektor za evropske vsebine

Vodja: mag. Jasna Koblar

tel: 01 478 2481

jasna.koblar(at)gov.si


Sektor za splošne in institucionalne zadeve

Vodja: mag. David Brozina

tel: 01 478 2444

nina.kodelja(at)gov.si

 

 

DIREKTORAT ZA SKUPNO ZUNANJO IN VARNOSTNO POLITIKO

Politični direktor/Generalni direktor: Matej Marn

tel: 01 478 2120

matej.marn(at)gov.si

 

Sektor za skupno zunanjo in varnostno politiko

Vodja: Jernej Müller

tel: 01 478 2049

jernej.muller(at)gov.si

 

Sektor za Severno in Latinsko Ameriko ter Karibe

Vodja: Andrej Medica
tel: 01 478 2241
andrej.medica(at)gov.si 


Sektor za Afriko, Bližnji vzhod, Azijo in Oceanijo

Vodja: mag. Minca Benedejčič

tel: 01 478 2205

minca.benedejcic(at)gov.si


Sektor za Vzhodno Evropo, južni Kavkaz, Srednjo Azijo in Arktiko

Vodja: Andreja Purkart Martinez

tel: 01 478 2087

andreja.purkart-martinez(at)gov.si


Sektor za širitev in jugovzhodno Evropo

Vodja: Alenka Košir

tel: 01 478 6713
alenka.kosir(at)gov.si

 

Sektor za strateške študije in analize

Vodja: dr. Stanislav Raščan

tel: 01 478 6720

stanislav.rascan(at)gov.si

 

 

DIREKTORAT ZA MULTILATERALO, RAZVOJNO SODELOVANJE IN MEDNARODNO PRAVO

generalna direktorica: Sabina R. Stadler
tel: 01 478 2102
sabina.stadler(at)gov.si 


Sektor za mednarodne organizacije

Vodja: Blažka Kepic

tel: 01 478 2206
blazka.kepic(at)gov.si


Sektor za človekove pravice

vodja: dr. Marko Rakovec

tel: 01 478 2037     
marko.rakovec@gov.si


Sektor za NATO in mednarodne operacije

Vodja: Gaja Peric

tel: 01 478 2256
gaja.peric(at)gov.si


Sektor za nove izzive in grožnje

Vodja: Tatjana Miškova

tel: 01 478 2290

tatjana.miskova(at)gov.si 

 

Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

Vodja: Uroš Vajgl

tel: 01 478 2290

uroš.vajgl(at)gov.si

 

 

Sektor za mednarodno pravo
Vodja: Borut Mahnič
tel: 01 478 2278

borut.mahnic(at)gov.si

 

 

DIREKTORAT ZA GOSPODARSKO IN JAVNO DIPLOMACIJO

Generalna direktorica: mag. Alenka Suhadolnik
tel: 01 478 6642      
gospodarska-diplomacija.mzz(at)gov.si


Sektor za bilateralno gospodarsko sodelovanje I

Vodja: mag. Iztok Grmek

tel: 01 478 6776

iztok.grmek(at)gov.si

 

Sektor za bilateralno gospodarsko sodelovanje II

Vodja: Dejan Vladič

tel: 01 478 6776   
dejan.vladic(at)gov.si

 

Sektor za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi

Vodja: Petra Kežman

tel: 01 478 6765

petra.kezman(at)gov.si

 

 

Organigram ministrstva