Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

MINISTER

Karl Erjavec
tel: 01 478 2231
karl.erjavec(at)gov.si 

 

DRŽAVNA SEKRETARKA

Darja Bavdaž Kuret

tel: 01 478-2189
darja.bavdaz-kuret(at)gov.si

 

DRŽAVNA SEKRETARKA

Sanja Štiglic

tel: 01 478-2068
sanja.stiglic(at)gov.si  

 

 

KABINET MINISTRA

Vodja Kabineta ministra: Vlasta Vivod
tel: 01 478 2373
vlasta.vivod(at)gov.si

 

STROKOVNE SLUŽBE

Služba za odnose z javnostmi

Vodja: mag. Simona Vučak
tel: 01 478 2354
simona.vucak(at)gov.sipr.mzz(at)gov.si 

 

Služba za sodelovanje z Vlado in Državnim zborom

Vodja: Katka Škof
tel: 01 478 2221
katka.skof(at)gov.si

 

Služba za notranjo revizijo

Vodja: mag. Brigita Brežnik
tel: 01 478 2413
brigita.breznik(at)gov.si

 

Glavni diplomatski nadzornik
Andrej Grasselli
tel: 01 478 6672
andrej.grasselli(at)gov.si

 

Projektna enota za arbitražni sporazum in mejo s Hrvaško

mag. Nataša šebenik

tel: 01 478 2338

natasa.sebenik(at)gov.si

 

Visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo

dr. Ana Polak Petrič

tel: 01 478 6149
ana.petric1(at)gov.si

 

 

SEKRETARIAT

generalni sekretar: mag. Stanislav Vidovič
tel: 01 478 2210
sekretariat.mzz(at)gov.si

 

Diplomatski protokol

Vodja: Robert Basej

tel: 01 478 2235

robert.basej(at)gov.si

 

Konzularna služba
Vodja: Andrej Šter
tel: 01 478 2305
andrej.ster(at)gov.si

 

Služba za informacijsko tehnologijo

Vodja: mag. Aleksander Boh
tel: 01 478 2386
aleksander.boh(at)gov.si

 

Služba za dokumentacijo, logistiko in varnost

vodja: dr. Aleš Dobnikar
tel: 01 478 2111

ales.dobnikar(at)gov.si

 

Kadrovska služba

v.d. vodje: Liljana Brozina
tel: 01 478 2202
liljana.brozina(at)gov.si

 

Finančno računovodska služba

Vodja: Martina Andoljšek

tel: 01 478 1293
martina.andoljsek(at)gov.si

 

Služba za pravne zadeve in javna naročila

v.d.vodje: mag. Gregor Pelicon
tel: 01 478 2210
gregor.pelicon(at)gov.si

 

 

DIREKTORAT ZA ZADEVE EU

generalni direktor: mag. David Brozina

tel: 01 478 6643

david.brozina(at)gov.si

 

Sektor za sosednje države

v.d. vodje: Matej Andolšek

tel: 01 478 2211

matej.andolsek(at)gov.si

 

Sektor za evropske države

v.d. vodje: Gregor Šuc

tel: 01 478 6153

gregor.suc(at)gov.si 


Sektor za evropske vsebine

v.d. vodje: mag. Jasna Koblar

tel: 01 478 2481

jasna.koblar(at)gov.si


Sektor za splošne in institucionalne zadeve

Vodja: Nina Kodelja

tel: 01 478 2444

nina.kodelja(at)gov.si

 

 

DIREKTORAT ZA SKUPNO ZUNANJO IN VARNOSTNO POLITIKO

Politični direktor/Generalni direktor: Matej Marn

tel: 01 478 2120

matej.marn(at)gov.si

 

Sektor za skupno zunanjo in varnostno politiko

Vodja: Jernej Müller

tel: 01 478 2049

jernej.muller(at)gov.si

 

Sektor za Severno in Latinsko Ameriko ter Karibe

v.d. vodje: Andrej Medica
tel: 01 478 2241
andrej.medica(at)gov.si 


Sektor za Afriko, Bližnji vzhod, Azijo in Oceanijo

Vodja: Gregor Kozovinc

tel: 01 478 2205

gregor.kozovinc(at)gov.si


Sektor za Vzhodno Evropo, južni Kavkaz, Srednjo Azijo in Arktiko

Vodja: Andreja Purkart Martinez

tel: 01 478 2087

andreja.purkart-martinez(at)gov.si


Sektor za širitev in jugovzhodno Evropo

Vodja: Alenka Košir

tel: 01 478 6713
alenka.kosir(at)gov.si

 

Sektor za strateške študije in analize

v.d. vodje: dr. Stanislav Raščan

tel: 01 478 6720

stanislav.rascan(at)gov.si

 

 

DIREKTORAT ZA MULTILATERALO, RAZVOJNO SODELOVANJE IN MEDNARODNO PRAVO

v.d. generalna direktorica: Sabina R. Stadler
tel: 01 478 2102
sabina.stadler(at)gov.si 


Sektor za mednarodne organizacije

Vodja: Blažka Kepic

tel: 01 478 2206
blazka.kepic(at)gov.si


Sektor za človekove pravice

Vodja: mag. Božena Forštnarič Boroje

tel: 01 478 2037     
bozena.forstnaric(at)gov.si


Sektor za NATO in mednarodne operacije

Vodja: Gaja Peric

tel: 01 478 2256
gaja.peric(at)gov.si


Sektor za nove izzive in grožnje

v.d. vodje: Aleksander Geržina

tel: 01 478 2290

aleksander.gerzina(at)gov.si

 

Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

Vodja: Dubravka Šekoranja

tel: 01 478 2171

dubravka.sekoranja(at)gov.si

 

Sektor za mednarodno pravo
Vodja: Borut Mahnič
tel: 01 478 2278

borut.mahnic(at)gov.si

 

 

DIREKTORAT ZA GOSPODARSKO DIPLOMACIJO

generalni direktor: dr. Robert Kokalj
tel: 01 478 6642      
gospodarska-diplomacija.mzz(at)gov.si


Sektor za bilateralno gospodarsko sodelovanje I

Vodja: mag. Franc But

tel: 01 478 6776

franc.but(at)gov.si

 

Sektor za bilateralno gospodarsko sodelovanje II

Vodja: dr. Slobodan Šešum

tel: 01 478 2127   
slobodan.sesum(at)gov.si

 

Sektor za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi

Vodja: Janja Klasinc

tel: 01 478 2300

janja.klasinc(at)gov.si

Organigram ministrstva