Skoči na vsebino

NOVICA

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje predsedniških volitev v Ukrajini (31. marec 2019)

Notranji rok za prijavo je 20. januar 2019.

 

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira dolgoročno opazovanje predsedniških volitev, ki bodo 31. marca 2019 potekale v Ukrajini. Dolgoročni opazovalci bodo  v Kijevu oziroma drugod po državi prisotni od 11. februarja do 10. aprila  oz. 1.  maja 2019 (v primeru drugega kroga).

 

Vse stroške opazovanja krije delodajalec, ki opazovalca napoti na opazovalno misijo.

 

Priloga

 

Notranji rok za prijave na interni natečaj je nedelja, 20. januar 2019, zunanji rok pa sreda,  23. januar 2019, do 17. ure po srednjeevropskem času.

 

Na interni natečaj za mesta dolgoročnih opazovalcev v misiji OVSE se lahko prijavijo samo javni uslužbenci po postopku, opredeljenem v Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. RS št. 20/06).

 

Kandidati morajo imeti  znanje angleškega jezika, znanje lokalnih jezikov predstavlja prednost. Prednost so tudi predhodne izkušnje v javni upravi, nevladnih organizacijah in/ali mednarodnih organizacijah, vključenih v opazovanje in/ali organizacijo volilnih postopkov ali poznavanjerazmer/izkušnje v Ukrajini ali v regiji.

 

Kandidate posebej opozarjamo, da morajo pred oddajo prijave na spletni strani https://electionexpert.odihr.pl/Home/HomeIndex oblikovati svoj profil. Dejstvo, da je opazovalec oblikoval svoj profil, naj bo izrecno zapisano tudi v prijavi na opazovanje (e-sporočilu), ki jo je treba skupaj s CV-jem (Europass) najpozneje do 20. 1. 2019 poslati na e-naslov napotitve.mzz(at)gov.si. V kolikor kandidat profila ne bo kreiral, prijava ne bo mogoča.

 

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo na OVSE/ODIHR posredovane oziroma potrjene preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Odločitev izbirne komisije je dokončna.

 

Kandidati morajo obvezno v treh dneh po vrnitvi iz misije predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev in ga posredovati na isti naslov, prav tako pa je zaželeno, da na Ministrstvu za zunanje zadeve pripravijo tudi krajšo predstavitev o pridobljenih izkušnjah in oceni stanja na terenu.