Skoči na vsebino

NOVICA

Povabilo k prijavam za kratkoročno pripravništvo Erasmus na Evropski komisiji (11. - 21. 6. 2019)

Interni rok za prijavo je 10. februar 2019. 

 

Evropska komisija razpisuje desetdnevni program kratkoročnega pripravništva za uslužbence državne uprave, ki bo potekal od 11. do 21. junija 2019. Namen programa je, da si udeleženci učvrstijo poznavanje in razumevanje evropskih institucij in njihovih politik s posebnim poudarkom na področjih, na katerih udeleženci delajo v državni upravi. Program je osnovan tako, da bodo udeleženci nekaj dni delali na Evropski komisiji z uradniki na enakem delovnem področju, kot ga opravljajo v Sloveniji. Preostali del programa je namenjen seznanitvi z delom Sveta, Sodišča EU, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij. Zaradi volitev v Evropski parlament v tokratnem terminu v program ne bo vključena tudi seznanitev z delom Evropskega parlamenta. 

 

Evropska komisija udeležencem kratkoročnega pripravništva zagotovi stroške nastanitve med programom in občasno tudi prehrano (nočitev z zajtrkom in eno večerjo). Organ, ki napoti osebo na kratkoročno pripravništvo in pri katerem ima napotena oseba sklenjeno delovno razmerje, mora v času kratkotrajnega pripravništva na Evropski komisiji napoteni osebi zagotoviti letalsko karto, plačo, dnevnice in kritje stroškov iz naloga za službeno potovanje.  

 

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 

- imajo državljanstvo ene od 28-ih držav članic EU; 

- so zaposleni v državni upravi vsaj 6 mesecev in niso pripravniki, v času poteka pripravništva na Evropski komisiji pa na aktualnem delovnem mestu ne smejo delati več kot 5 let; 

- imajo ustrezno strokovno znanje in kvalifikacije; 

- njihove vsakdanje naloge so tesno povezane s področji evropskih vprašanj, vsebin in politik; 

- imajo dokončano univerzitetno izobrazbo; 

- kandidati se niso predhodno udeležili usposabljanj v okviru institucij EU oz. nimajo delovnih izkušenj v institucijah EU. 

 

Prijava mora biti sestavljena iz motivacijskega pisma v angleščini (v katerem je navedeno izpolnjevanje pogojev in obrazloženo izpolnjevanje kriterijev), CV – EUROPASS obrazca v angleščini in pisnega soglasja predstojnika organa, v katerem je kandidat zaposlen. Kandidati pošljejo popolne prijave do nedelje, 10. februarja 2019, na e-naslov napotitve.mzz@gov.si. 

 

Vsaka država članica EU lahko prijavi do 3 kandidate z upoštevanjem enakopravne zastopanosti obeh spolov. Odločitve izbirne komisije so v skladu s petim odstavkom 15. člena ZNOMCMO dokončne. Veljavne bodo le kandidature, ki bodo na Evropsko komisijo posredovane preko Ministrstva za zunanje zadeve. Končni izbor kandidata bo opravila Evropska komisija.