Skoči na vsebino

NOVICA

Program stažiranja za mlade strokovnjake v misiji EULEX KOSOVO 

Rok za prijavo je 12. december 2018 do 17h (srednjeevropski čas). 

 

Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) za mlade strokovnjake z dokončano (najmanj triletno) univerzitetno izobrazbo razpisuje program stažiranja v misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu (EULEX Kosovo), ki bo potekal od 3. marca 2019 do 2. avgusta 2019. 

 

EEAS izbranim kandidatom plača dohodek v višini 750 evrov na mesec. Kandidati morajo sami poskrbeti za prevoz v Prištino in nazaj, namestitev in hrano, EEAS/EULEX pa poskrbi za nezgodno in zdravstveno zavarovanje. V priponkah so vse podrobnosti o programu in razpisnih pogojih ter prijavnica. Rok za prijavo je12. december 2018 do 17h po srednjeevropskem času. 

 

Priloge

 

Kandidati, ki se lahko prijavijo le na eno mesto, prijavo posredujejo neposredno na e-naslov https://internationalrecruitment.eulex-kosovo.eu..

 

Kandidate vljudno prosimo, da nas s svojo prijavo seznanijo tudi na e-naslov napotitve.mzz@gov.si. 

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Moldaviji (24. februar 2019)

Notranji rok za prijavo je 26. december 2018. 

 

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira dolgoročno opazovanje parlamentarnih volitev, ki bodo 24. februarja 2019 potekale v Moldaviji. Dolgoročni opazovalci bodo v Kišinjevu oziroma drugod po državi prisotni od 21. januarja do 3. marca 2019. 

 

Vse stroške opazovanja krije delodajalec, ki opazovalca napoti na opazovalno misijo.  

 

Notranji rok za prijave na interni natečaj je sreda, 26. december 2018, zunanji rok pa četrtek, 3. januar 2019, do 17. ure po srednjeevropskem času.  

 

Na interni natečaj za mesta dolgoročnih opazovalcev v misiji OVSE se lahko prijavijo samo javni uslužbenci po postopku, opredeljenem v Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. RS št. 20/06).  

 

Kandidati morajo imeti odlično znanje angleškega jezika, znanje lokalnih jezikov predstavlja prednost. Prednost so tudi predhodne izkušnje v javni upravi, nevladnih organizacijah in/ali mednarodnih organizacijah, vključenih v opazovanje in/ali organizacijo volilnih postopkov ali poznavanje razmer/izkušnje v Moldaviji ali v regiji. 

 

Kandidate posebej opozarjamo, da morajo pred oddajo prijave na spletni strani ODIHR oblikovati svoj profil. Dejstvo, da je opazovalec oblikoval svoj profil, naj bo izrecno zapisano tudi v prijavi na opazovanje (e-sporočilu), ki jo je treba skupaj s CV-jem (Europass) najpozneje do 26. 12. 2018 poslati na e-naslov napotitve.mzz(at)gov.si. V kolikor kandidat profila ne bo kreiral, prijava ne bo mogoča. 

 

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo na OVSE/ODIHR posredovane oziroma potrjene preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Odločitev izbirne komisije je dokončna. 

 

Kandidati morajo obvezno v treh dneh po vrnitvi iz misije predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev in ga posredovati na isti naslov, prav tako pa je zaželeno, da na Ministrstvu za zunanje zadeve pripravijo tudi krajšo predstavitev o pridobljenih izkušnjah in oceni stanja na terenu.