Skoči na vsebino

NOVICA

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje predčasnih predsedniških volitev v Azerbajdžanu (11. april 2018)

Interni rok za prijavo je 7. marec 2018 do 14. ure.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira dolgoročno opazovanje predčasnih predsedniških volitev, ki bodo 11. aprila 2018 potekale v Azerbajdžanu. Dolgoročni opazovalci bodo prisotni v Bakuju oziroma drugod po državi od 13. marca do 28. aprila 2018.

 

Vse stroške opazovanja krije delodajalec, ki opazovalca napoti na opazovalno misijo.

 

Besedilo natečaja je dostopno TUKAJ.

 

Notranji rok za prijave na interni natečaj je sreda, 7. marec 2018, do 14. ure, zunanji rok pa prav tako sreda, 7. marec 2018, do konca delovnega dne.

 

Na interni natečaj za mesta dolgoročnih opazovalcev v misiji OVSE se lahko prijavijo samo javni uslužbenci po postopku, opredeljenem v Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. RS št. 20/06).

 

Kandidati morajo imeti predhodne izkušnje iz opazovanja volitev in odlično znanje angleščine, znanje lokalnih jezikov pa predstavlja prednost pri izboru.

 

Kandidate posebej opozarjamo, da morajo pred oddajo prijave na spletni strani https://electionexpert.odihr.pl/Home/HomeIndex oblikovati svoj profil. Dejstvo, da je opazovalec oblikoval svoj profil, naj bo izrecno zapisano tudi v prijavi na opazovanje (e-sporočilu), ki jo je treba najpozneje do 7. marca 2018 do 14. ure poslati na e-naslov napotitve.mzz(at)gov.si. V kolikor kandidat profila ne bo kreiral, prijava ne bo mogoča.

 

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo na OVSE/ODIHR posredovane oziroma potrjene preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Odločitev izbirne komisije je dokončna.

 

Kandidati morajo obvezno v treh dneh po vrnitvi iz misije predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev in ga posredovati na isti naslov, prav tako pa je zaželeno, da na Ministrstvu za zunanje zadeve pripravijo tudi krajšo predstavitev o pridobljenih izkušnjah in oceni stanja na terenu.