Skoči na vsebino

NOVICA

Javni natečaj za EU dolgoročno in kratkoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Libanonu (6. maj 2018)

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 24-ih dolgoročnih opazovalcev in 36-ih kratkoročnih opazovalcev parlamentarnih volitev, ki bodo 6. maja 2018 potekale v Libanonu.

 

Vsaka država lahko predlaga največ 3 dolgoročne opazovalce (LTO), ki morajo biti dosegljivi predvidoma od 3. aprila do 17. maja 2018, ter 3 kratkoročne opazovalce, ki morajo biti dosegljivi med 1. in 10. majem 2018. 26 od 36-ih kratkoročnih opazovalcev bo napotenih po 13 lokacijah v EU in Švici, kjer bodo opazovali volitve na libanonskih velepolaništvih oziroma konzulatih.

 

EU od kandidatov zahteva dobro znanje angleškega jezika (na ravni C1) in francoskega jezika (na ravni B1 - možno je telefonsko testiranje jezika).

 

Vsi opazovalci, ki bodo napoteni širom po državi, morajo biti pripravljeni sprejeti težke bivalne pogoje in biti v dobrem zdravstvenem stanju.

 

Zahtevane so predhodne izkušnje iz opazovanja volitev (izkušnje iz opazovanja volitev ali iz t. i. core-teama opazovalnih misij EU ali opravljeno usposabljanje s področja opazovanja volitev (prednostno NEEDS/EODS), za STO pa prav tako izkušnje iz opazovanja volitev ali opravljeno usposabljanje. Država članica lahko za eno mesto kratkoročnega opazovalca prijavi enega kandidata brez predhodnih izkušenj iz mednarodnega opazovanja volitev.

 

Prednost pri izboru imajo kandidati s predhodnimi izkušnjami v Libanonu ali v regiji. Kandidati morajo dobro obvladati delo z računalnikom in poznati različne programe. Vse ostale podrobnosti so v prilogah.

 

Health Declaration LTO

Healt Decleration STO

ToR and CoC - Observers EOM Lebanon 2018

 

Vse stroške krije EU, ki tudi opravi dokončni izbor opazovalcev.

 

Postopek prijave: kandidat pošlje dopis z najavo kandidature z opredelitvijo vrste opazovanjado 11. 3. 2018, v primeru, da je zaposlen v javnem sektorju, pa tudi pisno soglasje predstojnika organa na elektronski naslov napotitve.mzz(at)gov.si. Kandidati se morajo nujno elektronsko registrirati preko spletne strani EU: https://webgate.ec.europa.eu/eomsec/index.cfm. V primeru, da je kandidat že registriran, mora vseeno posodobiti svoj obrazec (CV). Prav tako obveščamo, da morajo vsi kandidati za kratkoročne opazovalce opraviti posebno e-usposabljanje na spletni strani http://www.eods.eu/elearning/ ter podatek o opravljenem seminarju vnesti v svoj CV v rosterju.

 

Veljavne so le kandidature, ki bodo posredovane na EU preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov za nominacijo v EU EOM bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. št. 20/06). Kandidat mora obvezno predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev v treh dneh po vrnitvi iz misije in ga posredovati na isti naslov s pripisom "za Medresorsko komisijo za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije".