Skoči na vsebino

NOVICA

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje parlamentarnih volitev na Madžarskem (8. april 2018)

Interni rok za prijavo je 1. marec 2018.


Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira omejeno misijo dolgoročnega opazovanja parlamentarnih volitev na Madžarskem ki bodo potekale 8. aprila 2018. Dolgoročni opazovalci bodo prisotni v Budimpešti oziroma drugod po državi od 14. marca do 12. aprila 2018.

 

Vse stroške opazovanja krije delodajalec, ki opazovalca napoti na opazovalno misijo.

 

Priloga

 

Notranji rok za prijave na interni natečaj je četrtek, 1. marca 2018, zunanji rok za OVSE pa ponedeljek, 5. marca 2018.

 

Na interni natečaj za mesta dolgoročnih opazovalcev v misiji OVSE se lahko prijavijo samo javni uslužbenci po postopku, opredeljenem v Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. RS št. 20/06).

 

Kandidati morajo imeti odlično znanje angleščine, prednost pri izboru pa so tudi predhodne izkušnje iz mednarodnega opazovanja volitev, izkušnje z delom v državni upravi ali v nevladnih oziroma mednarodnih organizacijah ter izkušnje iz regije oz. poznavanje le-te.

 

Kandidate posebej opozarjamo, da morajo pred oddajo prijave na spletni strani https://electionexpert.odihr.pl/Home/HomeIndex oblikovati svoj profil. Dejstvo, da je opazovalec oblikoval svoj profil, naj bo izrecno zapisano tudi v prijavi na opazovanje (e-sporočilu), ki jo je treba najpozneje do 1. marca 2018 poslati na e-naslov napotitve.mzz(at)gov.si. V kolikor kandidat profila ne bo kreiral, prijava ne bo mogoča.

 

Kandidat mora tudi priložiti CV v angleščini ter sken potnega lista (na strani, kjer je slika kandidata).

 

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo na OVSE/ODIHR posredovane oziroma potrjene preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Odločitev izbirne komisije je dokončna.

 

Kandidati morajo obvezno v treh dneh po vrnitvi iz misije predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev in ga posredovati na isti naslov, prav tako pa je zaželeno, da na Ministrstvu za zunanje zadeve pripravijo tudi krajšo predstavitev o pridobljenih izkušnjah in oceni stanja na terenu.