Skoči na vsebino

RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

27. 10. 2017

Interni natečaj za napotitev nacionalnega strokovnjaka za vključevanje načela enakosti spolov na Evropskem inštitutu za enakost spolov (EIGE)

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06) objavljamo interni natečaj za sekundirano mesto strokovnjaka za vključevanje načela enakosti...

24. 10. 2017

Interni natečaj za OVSE kratkoročno opazovanje 2. kroga lokalnih volitev v Gruziji (12. november 2017)  

Notranji rok za prijavo je 26. oktober 2017.    Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira 2. krog kratkoročnega opazovanja lokalnih volitev v Gruziji, ki bodo potekale 12. novembra 2017. Kratkoročni...

24. 10. 2017

Informacija o razpisu za prosti delovni mesti v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosti delovni mesti začasno zaposlenih uslužbencev: - politični svetovalec - STP (naziv delovnega mesta v izvirniku je...

19. 10. 2017

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta v Evropski komisiji - oktober 2017

Notranja roka za prijave sta 22. november 2017 oziroma 13. december 2017.

19. 10. 2017

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto pogodbeno zaposlenega uslužbenca:  -  zaposlenega za IKT (naziv delovnega mesta v...

19. 10. 2017

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto vodje sektorja za operacije v Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO)

Rok za prijavo je 27. november 2017 do 13h. Evropski azilni podporni urad  (EASO) razpisuje prosto delovno mesto začasnega uslužbenca v rangu AD12 - vodje sektorja za operacije (naziv delovnega mesta v izvirniku je...

17. 10. 2017

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje lokalnih volitev v Makedoniji - 2. krog (29. oktober 2017)

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira kratkoročno opazovanje drugega kroga lokalnih volitev v Makedoniji, ki bodo potekale 29. oktobra 2017.  Kratkoročni opazovalci bodo prisotni v Skopju oziroma...