Skoči na vsebino

RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

28. 11. 2017

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta v Evropski komisiji

"Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO, Uradni list RS št. 20/06) objavljamo interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov v različne...

27. 11. 2017

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto sodelavca za IKT v Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO) 

Rok za prijavo je 4. januar 2018 do 13h.    Evropski azilni podporni urad (EASO) razpisuje prosto delovno mesto začasnega uslužbenca v rangu AST4 - sodelavca za IKT (naziv delovnega mesta v izvirniku je "ICT...

23. 11. 2017

Javni natečaj za EU dolgoročno in kratkoročno opazovanje splošnih volitev v Sierri Leoneju

Notranji rok za prijavo na mesta dolgoročnih opazovalcev je 11. 12. 2017, na mesta kratkoročnih opazovalcev pa 7. 1. 2018.    Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 28-ih dolgoročnih opazovalcev in 40-ih kratkoročnih...

16. 11. 2017

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Agenciji za evropski GNSS

Agencija za evropski GNSS (GSA) za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD13 - naziv delovnega mesta v izvirniku je "Operating...

16. 11. 2017

Povabilo za sodelovanje pri programu kratkoročnega pripravništva Erasmus na Evropski komisiji (6.-16. 3. 2018)

Evropska komisija razpisuje desetdnevni program kratkoročnega pripravništva za uslužbence državne uprave, ki bo potekal od 6. do 16. marca 2018. Namen programa je, da si udeleženci učvrstijo poznavanje in razumevanje evropskih...

16. 11. 2017

Delovna mesta kot zaposlitev s pogodbo v policijski misiji EU na Palestinskih ozemljih

Evropska služba za zunanje delovanje je posredovala tretji redni poziv v letu 2017 za sekundiranje/pogodbeno delo v policijski misiji EU na Palestinskih ozemljih (EUPOL COPPS). Rok za prijavo je 1. december 2017 do konca...

13. 11. 2017

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto vodje enote za globalna partnerstva in politike v direktoratu za razvojno sodelovanje pri OECD-ju

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto vodje enote za globalna partnerstva in politike v direktoratu za razvojno sodelovanje (navajamo...