RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

26. 3. 2015

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto vodje enote za človeške vire v Evropski fundaciji za usposabljanje (ETF)

Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA)  v rangu AD9 - vodje enote za upravljanje s človeškimi viri (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Head of the...

26. 3. 2015

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta v Evropski komisiji - marec 2015

Notranja roka za prijave sta  21. maj 2015 in 20. april 2015. "Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06) objavljamo interni...

25. 3. 2015

Razpis za 2 prosti pogodbeni delovni mesti, mesto stažista ter mesto lokalno zaposlene tajnice pri OVSE

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) razpisuje 2 prosti pogodbeni delovni mesti ter 1 lokalno pogodbeno delovno mesto (navajamo nazive delovnih mest v izvirniku): - "Senior FSC Support Officer"...

25. 3. 2015

Razpis za prosto delovno mesto namestnika generalnega direktorja in vodje za jedrske zadeve Agencije za jedrsko energijo (NEA) pri OECD

Agencija za jedrsko energijo (NEA) Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto namestnika generalnega direktorja in vodje za jedrske zadeve...

25. 3. 2015

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem centru za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto pogodbeno zaposlenega (CA): - sodelavca za človeške vire (naziv delovnega mesta v...

24. 3. 2015

Informacija o razpisu za prosta mesta nosilcev mandatov posebnih postopkov, ki bodo imenovani na 29. zasedanju Sveta OZN-a za človekovih pravice

Sekretariat Sveta OZN-a za človekove pravice objavlja informacijo o razpisu za prosta mesta nosilcev mandatov posebnih postopkov, ki bodo imenovani na 29. zasedanju Sveta OZN za človekovih pravice:- posebni poročevalec o...

23. 3. 2015

Informacija o razpisu za delovno mesto vodje misije EUSEC DR Kongo

Evropska služba za zunanje delovanje je posredovala poziv za prosto delovno mesto vodje misije EUSEC DR Kongo (European Union Security Sector Reform Mission in the Democratic Republic of the Congo). Rok za prijavo neposredno na...