RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

19. 4. 2016Napotitve MO

Razpis za tri prosta delovna mesta pri OVSE

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) razpisuje prosti delovni mesti v sekretariatu OVSE na Dunaju ter eno mesto v misiji na Kosovu (navajamo nazive delovnih mest v izvirniku): - "Secretariat, Head,...

19. 4. 2016Napotitve MO

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (OSHA) razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca...

19. 4. 2016Napotitve MO

Interni natečaj za OVSE kratkoročno opazovanje predčasnih parlamentarnih volitev v Makedoniji (5. 6. 2016)

Interni natečaj za OVSE kratkoročno opazovanje predčasnih parlamentarnih volitev v Makedoniji (5. 6. 2016) Rok za prijavo je 10. maj 2016. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira kratkoročno...

18. 4. 2016Napotitve MO

Informacija o razpisu za prosta delovna mesta v Enotnem odboru za reševanje (SRB)

Enotni odbor za reševanje (SRB) za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja razpisuje 5 prostih delovnih mest začasno zaposlenih uslužbencev: -  tajnika v rangu AST/SC1 (naziv delovnega mesta v izvirniku je...

15. 4. 2016Napotitve MO

Usposabljanje EODS za analitike podatkov

EODS (The Election Observation and Democratic Support) v okviru EU misij opazovanja volitev razpisuje usposabljanje za analitike podatkov (naziv usposabljanja v izvirniku je "Training for the position of data analyst in EU...

14. 4. 2016Napotitve MO

Interni natečaj za napotitev nacionalnega strokovnjaka na delegacijo EU pri OZN-u, IAEA in OVSE na Dunaju

Notranji rok za prijave je  21. april 2016. "Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06) objavljamo interni natečaj za za...

14. 4. 2016Napotitve MO

Interni natečaj za napotitev nacionalnega strokovnjaka v Evropsko agencijo za varnost v pomorskem prometu (EMSA)

Notranji rok za prijave je  21. april 2016. "Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06) objavljamo interni natečaj za za...