RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

 

 

1. 10. 2014

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem centru za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)


Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD5 - strokovnjaka za raziskave in analizo...

30. 9. 2014

Razpis za prosti delovni mesti pri Skladu ZN za demografsko dejavnost (UNFPA)


Organizacija združenih narodov za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja razpisuje prosti delovni mesti pri Skladu za demografsko dejavnost (UNFPA) – navajamo naziva delovnih mest v izvirniku: - "Programme...

30. 9. 2014

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropski agenciji za varnost v pomorskem prometu (EMSA)


Rok za prijavo je 28. oktober 2014. Evropska agencija za varnost v pomorskem prometu  (EMSA) razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD6:- projektnega referenta za preiskave pomorskih...

29. 9. 2014

Razpis za prosta delovna mesta pri Skladu ZN za demografsko dejavnost (UNFPA)


Organizacija združenih narodov razpisuje prosta delovna mesta pri Skladu za demografsko dejavnost (UNFPA) – navajamo nazive delovnih mest v izvirniku: - "Gender-Based Violence Information Management Specialist"...

29. 9. 2014

Razpis za prosto delovno mesto svetovalca pri WIPO


Svetovna organizacija za intelektualno lastnino pri OZN (WIPO) za obdobje dveh let razpisuje prosto delovno mesto svetovalca v rangu P-4 (navajamo naziv delovnega mesta v izvirniku): - "Counsellor" v rangu P-4....

29. 9. 2014

Razpis za 2 prosti delovni mesti pri ILO


Mednarodna organizacija dela (ILO) razpisuje 2 prosti delovni mesti v rangu P-5 (navajamo naziva delovnih mest v izvirniku): - "Head, Facilities Management Unit (FACILITIES)"; - "Head Security Unit -...

26. 9. 2014

Informacija o razpisu za prosti delovni mesti v Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO)


Rok za prijavo je 24. oktober 2014 do 13. ure. Evropski azilni podporni urad  (EASO) razpisuje prosti delovni mesti začasno zaposlenih uslužbencev (TA) v rangu AD8: - koordinatorja za človeške vire (naziv delovnega...