RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

2. 3. 2015

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu (OSHA)

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (OSHA) za razpisuje prosto delovno mesto pogodbenega uslužbenca - zaposlenega za IKT (naziv delovnega mesta v izvirniku je "ICT Officer"). Kraj opravljanja delovnega...

26. 2. 2015

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta v Evropski komisiji

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06) objavljamo interni natečaj za delovna mesta za napotitev nacionalnih strokovnjakov v različnih...

25. 2. 2015

Delovna mesta kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v EUPOL Afghanistan

Rok za prijavo: 13. marec 2015 do 17. ure. Evropska služba za zunanje delovanje je objavila 1. redni poziv v letu 2015 za delovna oziroma sekundirana mesta v policijski misiji EU v Afganistanu (EUPOL Afghanistan). Rok za...

25. 2. 2015

Razpis za prosta delovna mesta pri OECD-ju

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) razpisuje prosta delovna mesta (navajamo nazive delovnih mest v izvirniku): - "Policy Analyst" - predviden čas začetka opravljanja delovnega mesta je 1....

23. 2. 2015

Interni natečaj za sekundirano mesto operativnega delavca v ageciji Frontex

Interni rok za prijavo je 26. 2. 2015 do 10. ure. Agencija Frontex (Agencija za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic EU) s sedežem v Varšavi je posredovala poziv za nominacijo kandidatov (nacionalnih...

20. 2. 2015

Informacija o razpisu za 5 prostih delovnih mest pri OVSE

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) razpisuje naslednja prosta delovna mesta (navajamo nazive delovnih mest v izvirniku): - "ODIHR, Project Co-ordinator" v rangu P4 – rok za prijavo je 27. 2....

18. 2. 2015

Obvestilo o organizaciji "follow-up" EU misije opazovanja volitev v Paragvaju

Rok za prijavo je 3. marec 2015. Evropska komisija je objavila obvestilo o organizaciji "follow-up" EU misije opazovanja volitev v Paragvaju (EU EFM misija). Misija bo sestavljena iz dveh strokovnjakov (volilnega...