RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

 

 

13. 10. 2014

Razpis za prosto delovno mesto direktorja Evropske agencije za temeljne pravice (FRA)


Evropska agencija za temeljne pravice (FRA) s sedežem na Dunaju za obdobje petih let razpisuje prosto delovno mesto: - začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD 14 - direktorja agencije FRA (naziv delovnega mesta v...

9. 10. 2014

Razpis za prosti delovni mesti vodje programa ter analitika za javna naročila in nabavo pri WIPO


Svetovna organizacija za intelektualno lastnino pri OZN (WIPO) za obdobje dveh let razpisuje prosti delovni mesti vodje programa ter analitika za javna naročila in nabavo (navajamo naziva delovnih mest v...

9. 10. 2014

Informacija o razpisu za prosti delovni mesti v zvezi NATO


Zveza NATO je na svoji spletni strani objavila razpis za  naslednji delovni mesta (navajamo naziva delovnih mest v izvirniku): - "Coordinator, Spokesperson and Media Relations" v rangu B.5 – rok za prijavo...

8. 10. 2014

Razpis za 5 prostih delovnih mest v Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu


Mednarodno kazensko sodišče v Haagu (ICC – International Criminal Court) za obdobje dveh let z možnostjo podaljšanja razpisuje 5 prostih delovnih mest v rangu P-5 oziroma D-1 (navajamo nazive delovnih mest v ...

7. 10. 2014

Razpis za 6 prostih delovnih mest pri Skladu ZN za demografsko dejavnost (UNFPA)


Organizacija združenih narodov razpisuje prosta delovna mesta pri Skladu za demografsko dejavnost (UNFPA) – navajamo nazive delovnih mest v izvirniku: - "Leadership Pool – Representaitve" v rangu...

7. 10. 2014

Informacija o razpisu za prosti delovni mesti v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)


Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja razpisuje  prosto delovno mesto začasnega uslužbenca - vodje ekipe pravnih strokovnjakov (navajamo naziva delovnih mest v...

6. 10. 2014

Razpis za delovno mesto, označeno kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo", v misiji EUCAP Mali


Rok za prijavo: 17. oktober 2014 Evropska služba za zunanje delovanje je objavila tretji izredni razpis v letu 2014 za sekundirano/pogodbeno mesto "Head of Mission Support"v misiji Evropske unije EUCAP Mali. Rok za...