RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

18. 5. 2016Napotitve MO

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto pogodbeno zaposlenega uslužbenca (CA):  -  uslužbenca za analizo tveganja (naziv delovnega...

18. 5. 2016Napotitve MO

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropski agenciji za varnost v pomorskem prometu (EMSA)

Rok za prijavo je 20. junij 2016. Evropska agencija za varnost v pomorskem prometu  (EMSA) za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto pogodbeno zaposlenega uslužbenca (CA): -...

16. 5. 2016Napotitve MO

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta v Evropski komisiji - maj 206

Notranja roka za prijave sta  22. junij 2016 in 20. julij 2016. "Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06) objavljamo interni...

13. 5. 2016Napotitve MO

Usposabljanje EODS za finančne analitike volilnih kampanj

Rok za prijavo je 26. maj 2016. EODS (The Election Observation and Democratic Support) v okviru EU misij opazovanja volitev razpisuje usposabljanje za analitike financiranja volilnih kampanj (naziv usposabljanja v izvirniku je...

12. 5. 2016Napotitve MO

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto vodje administracije v Evropskem institutu za enakost spolov (EIGE)

Evropski institut za enakost spolov (EIGE) razpisuje prosto delovno mesto: - začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD11 - vodjo administracije (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Head of...

12. 5. 2016Napotitve MO

Delovna mesta kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v misiji EULEX Kosovo

Rok za prijavo: 27. maj 2016 do 17. ure. Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) je objavila prvi redni poziv v letu 2016 za delovna mesta, označena kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo", na posebnem sodišču za...

10. 5. 2016Napotitve MO

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Mongoliji (29. 6. 2016)

Rok za prijavo je 12. maj 2016 do 10.ure. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira dolgoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Mongoliji, ki bodo potekale 29. junija 2016.  Dolgoročni...