RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

 

 

29. 9. 2014

Razpis za prosta delovna mesta pri Skladu ZN za demografsko dejavnost (UNFPA)


Organizacija združenih narodov razpisuje prosta delovna mesta pri Skladu za demografsko dejavnost (UNFPA) – navajamo nazive delovnih mest v izvirniku: - "Gender-Based Violence Information Management Specialist"...

29. 9. 2014

Razpis za prosto delovno mesto svetovalca pri WIPO


Svetovna organizacija za intelektualno lastnino pri OZN (WIPO) za obdobje dveh let razpisuje prosto delovno mesto svetovalca v rangu P-4 (navajamo naziv delovnega mesta v izvirniku): - "Counsellor" v rangu P-4....

29. 9. 2014

Razpis za 2 prosti delovni mesti pri ILO


Mednarodna organizacija dela (ILO) razpisuje 2 prosti delovni mesti v rangu P-5 (navajamo naziva delovnih mest v izvirniku): - "Head, Facilities Management Unit (FACILITIES)"; - "Head Security Unit -...

26. 9. 2014

Informacija o razpisu za prosti delovni mesti v Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO)


Rok za prijavo je 24. oktober 2014 do 13. ure. Evropski azilni podporni urad  (EASO) razpisuje prosti delovni mesti začasno zaposlenih uslužbencev (TA) v rangu AD8: - koordinatorja za človeške vire (naziv delovnega...

26. 9. 2014

Razpis za prosti delovni mesti v Evropski agenciji za temeljne pravice (FRA)


Evropska agencija za temeljne pravice (FRA), ki ima sedež na Dunaju, je objavila razpis za prosti delovni mesti pogodbeno zaposlenih uslužbencev (CA): - uslužbenca za pravne raziskave (naziv delovnega mesta v izvirniku je...

24. 9. 2014

Razpis za prosto delovno mesto pri Mednarodni telekomunikacijski zvezi (ITU)


Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) za obdobje dveh let z možnostjo podaljšanja za nadaljnji dve leti razpisuje prosto delovno mesto koordinatorja v službi za tolmačenje v rangu P3 (navajamo naziv delovnega mesta v...

24. 9. 2014

Razpis za prosto delovno mesto pomočnika generalnega sekretarja v oddelku za politične zadeve OZN


Sekretariat Organizacije združenih narodov razpisuje prosto delovno mesto pomočnika generalnega sekretarja v oddelku za politične zadeve (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Assistant Secretary-General for the Department...