RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

12. 3. 2015

Razpis za 3 prosta pogodbena delovna mesta in dve mesti stažistov pri OVSE

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) razpisuje 3 prosta pogodbena delovna mesta (navajamo nazive delovnih mest v izvirniku): - "Deputy Head, Democratization Department, ODIHR" v rangu P4 – rok za...

11. 3. 2015

Javni natečaj za dolgoročno in kratkoročno opazovanje parlamentarnih in predsedniških volitev v Burundiju

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 20-ih dolgoročnih (LTO) in 50-ih kratkoročnih (STO) opazovalcev parlamentarnih in predsedniških volitev, ki bodo 26. maja in 26. junija 2015 potekale v Burundiju (možen je drugi...

11. 3. 2015

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropski agenciji za varnost v pomorskem prometu (EMSA)

Rok za prijavo je 10. april 2015. Evropska agencija za varnost v pomorskem prometu  (EMSA) razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD5:- strokovni sodelavec za pravna vprašanja (naziv...

10. 3. 2015

Delovno mesto kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v EUSR Afganistan

Evropska služba za zunanje delovanje je objavila razpis za sekundirano delovno mesto/zaposlitev s pogodbo za političnega svetovalca in vodjo političnega sektorja (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Political Adviser and...

10. 3. 2015

Delovna mesta kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v EUCAP NESTOR Horn of Africa

Evropska služba za zunanje delovanje je objavila razpis za sekundirana/pogodbena mesta v misiji Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR Horn of Africa). Rok za prijavo...

10. 3. 2015

Informacija o razpisu za prosti delovni mesti v Evropskem centru za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) razpisuje prosti delovni mesti: - strokovnjak VET za kvalifikacije, orodja EU in učne izide (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Expert in VET on...

5. 3. 2015

Informacija o razpisanem mestu generalnega direktorja v Mednarodnem centru za razvoj migracijske politike (ICMPD)

Mednarodni center za razvoj migracijske politike (ICMPD) za obdobje petih let razpisuje prosto delovno mesto generalnega direktorja. Kraj opravljanja delovnega mesta je Dunaj, Avstrija, predvideni začetek opravljanja nalog pa je...