RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

10. 5. 2016

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Mongoliji (29. 6. 2016)

Rok za prijavo je 12. maj 2016 do 10.ure. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira dolgoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Mongoliji, ki bodo potekale 29. junija 2016.  Dolgoročni...

5. 5. 2016

EEAS razpisuje prosto mesto vodje misije Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu

EEAS razpisuje prosto mesto vodje misije Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu (EULEX Kosovo), ki bo z delom začel 15. junija 2016. Kandidati morajo svojo popolno prijavo z življenjepisom posredovati na e-naslov...

22. 4. 2016

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD5:  -  uslužbenca za IKT - ...

20. 4. 2016

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto uslužbenca za IKT v Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO)

Rok za prijavo je 20. maj 2016 do 13h. Evropski azilni podporni urad  (EASO) razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD5:- uslužbenca za IKT (naziv delovnega mesta v izvirniku je...

19. 4. 2016

Razpis za tri prosta delovna mesta pri OVSE

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) razpisuje prosti delovni mesti v sekretariatu OVSE na Dunaju ter eno mesto v misiji na Kosovu (navajamo nazive delovnih mest v izvirniku): - "Secretariat, Head,...

19. 4. 2016

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (OSHA) razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca...

19. 4. 2016

Interni natečaj za OVSE kratkoročno opazovanje predčasnih parlamentarnih volitev v Makedoniji (5. 6. 2016)

Interni natečaj za OVSE kratkoročno opazovanje predčasnih parlamentarnih volitev v Makedoniji (5. 6. 2016) Rok za prijavo je 10. maj 2016. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira kratkoročno...