RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

 

 

12. 3. 2014

Javni natečaj za dolgoročno in kratkoročno opazovanje tridelnih volitev v Malaviju


Notranji rok za prijavo je 21. marec 2014 do 12. ure. Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 3 dolgoročnih opazovalcev (LTO) in 3 kratkoročnih opazovalcev (STO) predsedniških volitev, ki bodo 20. maja 2014 potekale v...

10. 3. 2014

Delovna mesta kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v EUCAP NESTOR Horn of Africa


Rok za prijavo: 28. marec 2014 do 17. ure. Evropska služba za zunanje delovanje je objavila razpis za delovna mesta v misiji Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR...

7. 3. 2014

Prosto delovno mesto v Evropski agenciji za varnost v zračnem prometu


Evropska agencija za varnost v zračnem prometu  (EASA) razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD6:- strokovnjaka za sistem letalske elektronike (naziv delovnega mesta v izvirniku je...

4. 3. 2014

Javni natečaj za dolgoročno in kratkoročno opazovanje predsedniških volitev v Egiptu


Notranji rok za prijavo je 13. marec 2014 do 12. ure. Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 3 dolgoročnih opazovalcev (LTO) in 3 kratkoročnih opazovalcev (STO) predsedniških volitev, ki bodo potekale aprila oziroma...

26. 2. 2014

Razpis za prosta delovna mesta pri Skladu ZN za demografsko dejavnost (UNFPA)


Organizacija združenih narodov za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja razpisuje prosti delovni mesti pri Skladu za demografsko dejavnost (UNFPA) (navajamo naziva delovnih mest v izvirniku): - "Communications...

26. 2. 2014

Razpis za prosto delovno mesto diplomirane medicinske sestre pri OZN


Sekretariat Organizacije združenih narodov razpisuje prosto delovno mesto diplomirane medicinske sestre v sektorju za upravljanje pri OZN (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Head Nurse, Department of Management",...

26. 2. 2014

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v EUROJUST-u


EUROJUST za obdobje štirih let  z možnostjo enkratnega podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega (TA) sekretarja Evropske pravosodne mreže v rangu AD9 (naziv delovnega mesta v izvirniku je...