RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

6. 4. 2016

Razpis za prosti delovni mesti in dve mesti stažistov pri OVSE

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) razpisuje prosti delovni mesti v sekretariatu OVSE na Dunaju ter v posebni opazovalni misiji v Ukrajini (navajamo naziva delovnih mest v izvirniku): - "Secretariat,...

6. 4. 2016

Prosto delovno mesto inženirja za radijsko komunikacijo - Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU)

Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) za obdobje dveh let z možnostjo podaljšanja za nadaljnji dve leti razpisuje prosto delovno mesto inženirja za radijsko komunikacijo (navajamo naziv delovnega mesta v izvirniku): -...

4. 4. 2016

Razpis OZN-a za delovni mesti direktorja za informacije javnega značaja v razdelku za strateške komunikacije in projektnega inženirja/arhitekta

Sekretariat Organizacije združenih narodov razpisuje delovni mesti direktorja za informacije javnega značaja v razdelku za strateške komunikacije v rangu D2 in projektnega inženirja/arhitekta v rangu P4 (navajamo naziva delovnih...

4. 4. 2016

Razpis za prosta delovna mesta v Svetu za regionalno sodelovanje (RCC)

Rok za prijavo: 30. april 2016. Sekretariat Sveta za regionalno sodelovanje (RCC) s sedežem v Sarajevu razpisuje prosta delovna mesta (navajamo tudi nazive delovnih mest v angleškem jeziku): - "strokovnjaka za...

4. 4. 2016

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem institutu za enakost spolov (EIGE)

Evropski institut za enakost spolov (EIGE) razpisuje prosto delovno mesto: - pogodbeno zaposlenega uslužbenca - RAZISKOVALCA  (naziv delovnega mesta v izvirniku je "Research Officer") - rok za prijavo je 29....

1. 4. 2016

Informacija o razpisu za prosti delovni mesti v Evropski agenciji za kemikalije (ECHA)

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) razpisuje prosti delovni mesti: - začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD6 - znanstvenega delavca za obvladovanje tveganja (naziv delovnega mesta v izvirniku "Scientific...

30. 3. 2016

Razpis za prosti delovni mesti v sekretariatu OVSE in v posebni opazovalni misiji OVSE v Ukrajini

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) razpisuje prosti delovni mesti v sekretariatu OVSE na Dunaju ter v posebni opazovalni misiji OVSE v Ukrajini (navajamo naziva delovnih mest v...