Skoči na vsebino

RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

28. 9. 2016

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje predsedniških volitev v Moldaviji (30. 10. 2016)

Rok za prijavo je 30. september 2016. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira dolgoročno opazovanje predsedniških volitev v Moldaviji, ki bodo potekale 30. oktobra 2016.  Dolgoročni opazovalci bodo...

22. 9. 2016

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem centru za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja razpisuje prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD5 - strokovnjaka za poklicno izobraževanje in...

21. 9. 2016

Razpis za prosto delovno mesto višjega svetovalca za vprašanja enakosti spolov pri OVSE

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) razpisuje prosto delovno mesto višjega svetovalca za vprašanja enakosti spolov v sekretariatu OVSE na Dunaju (navajamo naziv delovnega mesta v...

20. 9. 2016

Interni natečaj za OVSE kratkoročno opazovanje splošnih volitev v ZDA (8. 11. 2016)

Notranji rok za prijavo je 29. september 2016. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira kratkoročno opazovanje splošnih volitev v ZDA, ki bodo potekale 8. novembra 2016. Kratkoročni opazovalci bodo...

19. 9. 2016

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto uslužbenca za analitiko podatkov v Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO)

Rok za prijavo je 17. oktober 2016 do 13h. Evropski azilni podporni urad  (EASO) razpisuje prosto delovno mesto pogodbeno zaposlenega uslužbenca (CA): - uslužbenca za analitiko podatkov (naziv delovnega mesta v...

19. 9. 2016

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta v Evropski komisiji - september 2016

Notranja roka za prijave sta  20. oktober 2016 in 22. november 2016. "Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06) objavljamo...

15. 9. 2016

Interni natečaj za napotitev nacionalnega strokovnjaka v Evropsko agencijo za varnost v pomorskem prometu (EMSA)

Notranji rok za prijave je  27. september 2016. Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06) objavljamo interni natečaj za za...