RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

25. 1. 2016

Delovna mesta kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v EUPOL Afghanistan

Rok za prijavo: 5. februar 2016 do 17. ure. Evropska služba za zunanje delovanje je objavila 1. redni poziv v letu 2016 za delovna oziroma sekundirana mesta v policijski misiji EU v Afganistanu (EUPOL Afghanistan). Rok za...

14. 1. 2016

Razpis za pogodbeno delovno mesto v misiji EUCAP SAHEL Niger

Evropska služba za zunanje delovanje je posredovala prvi redni poziv letu 2016 za sekundirano/pogodbeno mesto "FO Medical Adviser/Physician" v misiji Evropske unije za krepitev zmogljivosti v Republiki Niger (EUCAP...

11. 1. 2016

Razpis za prosto delovno mesto finančnega referenta v Agenciji EU za "large-scale" IT-sisteme (eu-LISA)

Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (Agencija EU za "large-scale" IT-sisteme eu-LISA) razpisuje prosto delovno mesto začasnih uslužbencev...

11. 1. 2016

Razpis za prosto mesto pripravnika s področja političnih zadev pri OVSE

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) razpisuje prosto mesto pripravnika s področja političnih zadev v sekretariatu OVSE na Dunaju (navajamo naziv mesta v izvirniku): - "Internship - Operations Service,...

11. 1. 2016

Informacija o razpisu za prosta delovna mesta v Evropskem patentnem uradu (EPO)

Evropski patentni urad (EPO) objavlja informacijo o prostih delovnih mestih s področij uporabne fizike, medijev, gradbeništva, računalništva, elektronske tehnologije, industrijske kemije, strojništva, telekomunikacij, medicinske...

8. 1. 2016

Informacija o razpisu za prosti delovni mesti v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja razpisuje  prosti delovni mesti začasno zaposlenih uslužbencev (TA) (navajamo naziva delovnih mest v izvirniku): - "Head...

5. 1. 2016

Informacija o razpisu za prosti delovni mesti v Evropskem institutu za enakost spolov (EIGE)

Evropski institut za enakost spolov (EIGE) razpisuje prosti delovni mesti: - začasno zaposlenega uslužbenca v rangu AD6 - STATISTIKA (naziv delovnega mesta v izvirniku je ""Statistics Officer") - rok za prijavo je...