RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

16. 4. 2015

Informacija o razpisu za 4 prosta pogodbena delovna mesta ter dve mesti stažistov pri OVSE

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) razpisuje 4 prosta pogodbena delovna mesta (navajamo nazive delovnih mest v izvirniku): - "Secretariat, Assistant Web Developer" v rangu P1 – rok za prijavo...

15. 4. 2015

Objava razpisa za EU preiskovalno opazovalno misijo na Šrilanki (EU EEM)

Rok za prijavo neposredno na Evropsko komisijo je 29. april 2015. Evropska komisija je objavila obvestilo o organizaciji volilne preiskovalne misije EU za prihajajoče volitve na Šrilanki (EEM), ki naj bi potekale junija/julija...

15. 4. 2015

Delovna mesta kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v EUMM Gruzija

Rok za prijavo: 24. april 2015 do 17. ure Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) je objavila drugi izredni poziv za sekundirana/pogodbena delovna mesta v EU opazovalni misiji v Gruziji (EUMM Georgia). Rok za prijavo je...

14. 4. 2015

Razpis EPSO za delovna mesta vodij administracij na delegacijah EU

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) je objavil razpis za delovna mesta (stalno zaposleno osebje) vodij administracij na delegacijah EU (navajamo tudi naziv delovnih mest v izvirniku):- "Heads of Adiministration in EU...

13. 4. 2015

Informacija o razpisu za prosti delovni mesti v Evropski agenciji za kemikalije (ECHA)

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) razpisuje  prosto delovno mesto: - začasno zaposlenega uslužbenca (TA) v rangu AD11 - vodje oddelka za kadrovske vire (naziv delovnega mesta v izvirniku "Head of Unit - Human...

13. 4. 2015

Razpis urada visokega komisarja za človekove pravice pri OZN-u za delovni mesti neodvisnega strokovnjaka za človekove pravice albinov ter posebnega poročevalca za pravico do zasebnosti

Urad visokega komisarja za človekove pravice pri Organizaciji združenih narodov razpisuje prosti delovni mesti neodvisenga strokovnjaka za človekove pravice albinov in posebnega poročevalca za pravico do zasebnosti (navajamo tudi...

10. 4. 2015

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja razpisuje  prosto delovno mesto začasno zaposlenega uslužbenca (TA) - administratorja za pravne zadeve (navajamo naziv delovnega...