RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

 

 

3. 11. 2014

Informacija o razpisu za prosti delovni mesti v Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO)


Rok za prijavo je 28. november 2014 do 13. ure. Evropski azilni podporni urad  (EASO) razpisuje prosti delovni mesti začasno zaposlenih uslužbencev (TA) v rangu AST3: -  uslužbenca za javna naročila in pogodbe...

23. 10. 2014

Delovna mesta kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v EUMM Gruzija


Rok za prijavo: 13. november 2014 do 17. ure Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) je objavila tretji redni razpis za delovna mesta v EU opazovalni misiji v Gruziji (EUMM Georgia). Rok za prijavo je 13. november 2014 do...

21. 10. 2014

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta v Evropski komisiji - oktober 2014


Notranja roka za prijave sta 10. december 2014 oziroma 19. november 2014. "Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06) objavljamo...

16. 10. 2014

Razpis za prosto delovno mesto pri Svetovni meteorološki organizaciji (WMO)


Svetovna meteorološka organizacija (WMO) razpisuje prosto delovno mesto višjega sekretarja za program tropskih ciklonov v rangu G.5 (navajamo naziv delovnega mesta v izvirniku): - "Senior Secretary for Tropical Cyclone...

16. 10. 2014

Razpis za 4 prosta delovna mesta pri Skladu ZN za demografsko dejavnost (UNFPA)


Organizacija združenih narodov razpisuje prosta delovna mesta pri Skladu za demografsko dejavnost (UNFPA) – navajamo nazive delovnih mest v izvirniku: - "Programme Manager, Reproductive Health Commodity Security...

14. 10. 2014

Delovna mesta kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v policijski misiji EU na Palestinskih ozemljih


Rok za prijavo: 31. oktober 2014 do 17. ure. Evropska služba za zunanje delovanje je posredovala tretji poziv za sekundiranje/pogodbeno delo v policijski misiji EU na Palestinskih ozemljih (EUPOL COPPS). Rok za prijavo je...

14. 10. 2014

Delovna mesta kot "napotitev/zaposlitev s pogodbo" v EUPOL Afghanistan


Rok za prijavo: 31. oktober 2014 do 17. ure. Evropska služba za zunanje delovanje je objavila 3. redni poziv v letu 2014 za delovna oziroma sekundirana mesta v policijski misiji EU v Afganistanu (EUPOL Afghanistan). Rok za...