Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

ADMINISTRATIVNI ATAŠE V (1 delovno mesto) v Veleposlaništvu Republike Slovenije v PRIŠTINI

Opis delovnih nalog:

 • opravljanje konzularnih opravil - Vizumski postopki

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih:

 • najmanj srednja strokovna, srednja splošna izobrazba;
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
 • znanje angleškega jezika na osnovni ravni;
 • da osebi ni prenehalo delovno razmerje v državnem organu iz krivdnih razlogov na njeni strani.

Prijava mora vsebovati:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal;
 3. pisno izjavo kandidata:
 • da je državljan Republike Slovenije;
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • da pred nastopom dela soglaša z varnostnim preverjanjem;
 1. pisno dokazilo o znanju angleškega jezika.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas (do štirih let).

 

ROK ZA PRIJAVE: najkasneje do 21. junija 2019 do polnoči po srednjeevropskem času.

 

Kandidati vloge posredujejo na naslov: kadrovska.mzz@gov.si.

Dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na telefonski številki: 01/ 478 6623.