Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo o končanem javnem natečaju

V skladu z določbo 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) vas obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega delovnega mesta diplomat 1. ranga v Sektorju za evropske vsebine Ministrstva za zunanje zadeve, ki je bil dne 11. 6. 2018 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za zunanje zadeve, izbran kandidat. 

 

V skladu s 26. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ima vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, pod nadzorom uradne osebe pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka. 

 

Dodatne informacije o natečajnem postopku daje ga. Vesna REK KOVAČIČ, tel. 01/478-2298.