Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI - STRAN 5 OD 14

Objavljen javni razpis s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za NVO v obdobju 2017-2019


Ljubljana, 7. oktober 2016 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni...

IZID Javnega razpisa za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja


Ljubljana, 10. junij 2016 – Ministrstvo za zunanje zadeve je na predlog komisije za vodenje Javnega razpisa za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije...

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic EU ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije


Ljubljana, 25. marec 2016 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št....

Objava rezultatov javnega razpisa s področja mednarodnega razvojnega sodelovanje in humanitarne pomoči za nevladne organizacije v letih 2016 in 2017


Ljubljana, 23. marec 2016 – Ministrstvo za zunanje zadeve je na predlog komisije za vodenje Javnega razpisa za izvajanje projektov ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in krepitve kapacitet nevladnih organizacij v Republiki...

Objava javnega razpisa s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za nevladne organizacije v letih 2016 in 2017


JAVNI RAZPIS ZA IZVAJANJE PROJEKTOV OZAVEŠČANJA JAVNOSTI, GLOBALNEGA UČENJA IN KREPITVE ZMOGLJIVOSTI NEVLADNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNO POMOČ TER PROJEKTA IZOBRAŽEVANJA O...

Namera za sklenitev pogodbe o brezplačni odsvojitvi računalniške opreme


Skladno s 34. in 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) in 40. in 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

Povabilo k oddaji ponudbe za organizacijo logistike za gospodarske delegacije v tujino


Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja povabilo k oddaji ponudbe za organizacijo logistike za gospodarske delegacije v tujino. Ponudba mora vsebovati izpolnjen priložen obrazec »Specifikacije - ponudba« ter druga dokazila, kot je...