Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI - STRAN 2 OD 13

Objava javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2017


Ljubljana, 15. december 2017 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni...

Namera o oddaji stvarnega premožanja v brezplačno uporabo


Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) v skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o oddaji stvarnega...

Objava javnega razpisa s področja mednarodnega razvojnega sodelovanje in humanitarne pomoči za nevladne organizacije v obdobju od 2018 do 2020


Ljubljana, 6. oktober 2017 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni...

Namera za sklenitev pogodb o brezplačni odsvojitvi računalniške opreme


Skladno s 34. in 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 s spremembami in dopolnitvami) in 40. in 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih...

JAVNI POZIV k izkazu interesa za člana/ico v Evropski komisiji proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope (ECRI) iz Republike Slovenije


V skladu s Statutom Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope, Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja JAVNI POZIV k izkazu interesa za člana/ico v Evropski komisiji proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope...

Razpis za člana in neodvisnega člana upravnega odbora Agencije EU za temeljne pravice (FRA)


Ljubljana, 07.04.2017 – Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja razpis za člana in nadomestnega člana upravnega odbora Agencije EU za temeljne pravice (FRA). Rok za prijavo je 26.04.2017. Informacije o kriterijih za izbor in...

Izid javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij


Ljubljana, 24. februar 2017 – Ministrstvo za zunanje zadeve je na predlog komisije za vodenje Javnega razpisa za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije...