Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI - STRAN 2 OD 14

Povabilo zunanjim sodelavcem k sodelovanju v Strokovno-izobraževalnem svetu Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije


Na podlagi Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) in Pravilnika o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu...

Informacija o prostem delovnem mestu na Delegaciji EU v Bosni in Hercegovini


Rok za prijavo je 20. september 2018.  Delegacija EU v Bosni in Hercegovini je objavila prosto delovno mesto referenta za finance. Potrebna je srednja izobrazba, odlično znanje angleščine ter vsaj trii leta izkušenj s področja...

VABILO K DAJANJU PONUDB ZA NAJEM DELA GRADU JABLE


V skladu z 51. in 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila


V skladu z 52. n 78. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in...

Vabilo k dajanju ponudb za prodajo službenega vozila


V skladu z 51. in 77. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

Izid javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2017


Ljubljana, 31. januar 2018 – Ministrstvo za zunanje zadeve bo sofinanciralo 10 projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja v skupni višini 61.295,65 evrov. To je izid Javnega razpisa za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska...

Objava javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2017


Ljubljana, 15. december 2017 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni...