Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI - STRAN 13 OD 14

Rezultati razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči v letih 2011, 2012 in 2013


Ljubljana, 23. maja 2011 - Minister za zunanje zadeve Samuel Žbogar je izdal sklepe za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči v letih 2011,...

Nekatera vprašanja in odgovori glede javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči v letih 2011, 2012 in 2013


Nekatera vprašanja, zastavljena na predstavitveni delavnici razpisa za sofinanciranje projektov NVO – 9. marec 2011. Vprašanja in odgovori

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (Uradni list št. 10/2011)


Na podlagi Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06), Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08), Zakona o izvrševanju...

Javni razpis za sofinanciranje izvedbe projekta postavitve modularnih zgradb namenjenih varstvu otrok na Haitiju, vzpostavitve dejavnosti varstva otrok ter izvajanje programa varstva otrok


Na podlagi Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06), Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) ter Zakona o izvrševanju...

Javni razpis za sofinanciranje programa nacionalnega združenja nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letu 2010


Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08)...

Namera o sklenitvi neposrednih pogodb


Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) v skladu z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 84/07, 94/07, 55/09- odl. US, 100/09 in 49/10) objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb o...

Izjava za javnost o rezultatih javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih razvojnih in humanitarnih projektov nevladnih organizacij v letih 2010 in 2011


Ljubljana, 10. marca 2010 - Minister za zunanje zadeve Samuel Žbogar  je izdal sklepe za sofinanciranje mednarodnih razvojnih in humanitarnih projektov nevladnih organizacij v letih 2010 in 2011. Na podlagi javnega razpisa,...