Skoči na vsebino

NOVICA

Povabilo zunanjim sodelavcem k sodelovanju v Strokovno-izobraževalnem svetu Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije

Na podlagi Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) in Pravilnika o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu (Uradni list RS, št. 1/11 in 34/13), Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije vabi zunanje sodelavce k sodelovanju v Strokovno-izobraževalnem svetu Ministrstva za zunanje zadeve.

 

Strokovno-izobraževalni svet Ministrstva za zunanje zadeve je strokovno telo, ki skrbi za:

 1. vodenje sistema izpopolnjevanja in usposabljanja za diplomatski in višji diplomatski izpit ter preizkusni test, namenjen izboru pripravnikov oz. tistim, ki bodo kandidirali za zaposlitev za diplomatska delovna mesta,
 2. transparentnost in kakovost izpopolnjevanja in usposabljanja v ministrstvu,
 3. sprejemanje programa diplomatskega in višjega diplomatskega izpita in za odločitve glede izvedbe programa,
 4. potrditev študijskega gradiva, ki ga pripravljajo posamezni izpraševalci in organizacijo ustreznih predavanj,
 5. nemoten potek izpitov v skladu s predpisi,
 6. predlaganje kandidatov za izpraševalce ministru v imenovanje ter določitev izpraševalcev in sestave izpitne komisije za višji diplomatski izpit za posamezni izpitni rok,
 7. spremljanje in usklajevanje dela izpraševalcev in izpitne komisije za višji diplomatski izpit,
 8. nadzor nad izvajanjem predavanj in izpitov,
 9. ostale naloge, določene v Pravilniku o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu in drugih aktih, ki določajo izpopolnjevanje in usposabljanje v ministrstvu.

Strokovno-izobraževalni svet Ministrstva za zunanje zadeve sestavljajo predsednik in štirje člani, od katerih sta dva diplomata v nazivu prvega kariernega razreda ter dva zunanja strokovnjaka. Predsednika in člane Strokovno-izobraževalnega sveta Ministrstva za zunanje zadeve za obdobje petih let imenuje in razreši minister, pristojen za zunanje zadeve.

 

Na povabilo za zunanjega strokovnjaka se lahko prijavijo strokovnjaki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s 5. členom Pravilnika o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu (Uradni list RS, št. 1/11 in 34/13). Imeti morajo:

 1. univerzitetno habilitacijo s področja zunanje politike, mednarodnih odnosov, mednarodnih gospodarskih odnosov, ekonomije ali mednarodnega prava;
 2. najmanj osem let izkušenj na področju zunanje politike, mednarodnih odnosov, mednarodnih gospodarskih odnosov, ekonomije ali mednarodnega prava.

Vabimo kandidate, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, naj svojo prijavo, skupaj z življenjepisom posredujejo na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, Kadrovska služba, 1000 Ljubljana, s pripisom "Sodelovanje v Strokovno-izobraževalnem svetu" ali na elektronski naslov: kadrovska.mzz(at)gov.si, najkasneje do petka, 21. decembra 2018.

 

Minister bo, na podlagi te objave in prispelih prijav, imenoval za člana Strokovno-izobraževalnega sveta Ministrstva za zunanje zadeve, enega trenutno manjkajočega zunanjega strokovnjaka.