Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objava javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2017

Ljubljana, 15. december 2017 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) ter skladno z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ReMRSHP) (Uradni list RS, št. 54/17) je Ministrstvo za zunanje zadeve 15. decembra 2017 v Uradnem listu RS št. 72/17 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2017.

 

Besedilo javnega razpisa

 

- Javni razpis (dostopno tukaj)
 
Obrazci za prijavo na javni razpis

 

- Prijavni obrazec - obrazec št. 1 (dostopno tukaj)
- Izjava, da so predloženi računi nastali v okviru projekta izbranih instrumentov ali programov EU in niso bili dvojno uveljavljani - obrazec št. 2 (dostopno tukaj)
- Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju - obrazec št. 3 (dostopno tukaj)
- Seznam vseh predloženih računov po kategorijah stroškov projekta - obrazec št. 4 (dostopno tukaj)
- Izjava prijavitelja o strinjanju s pogoji javnega razpisa in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov - obrazec št. 5 (dostopno tukaj)

 

Obrazci za poročanje

 

- Finančni potek projekta - obrazec št. 6 - (dostopno tukaj)
 
Ostalo


- Vzorec pogodbe (dostopno tukaj)
- Vzorec zahtevka za izplačilo (dostopno tukaj)

 

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 

Vprašanje: Glede javnega razpisa za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije, ki delujejo na področju medn. razvojnega sodelovanja, imamo eno vprašanje glede sofinanciranja z vaše strani. Ali se upošteva vrednost celotnega projekta tolikšno, kot je v resnici, kajti nekatere račune za storitve do 31.12.2017 bomo plačali do konca januarja, kot to dovoli Evropska komisija?

 

Primer:
če je vrednost projekta za prijavitelja: 300.000 €
sredstva evropske komisije: 250.000 €
lastni delež prijavitelja: 50.000 €
Do 5.1. bo plačanih npr. 285.000 €, 15.000 € pa do 31.1. Za Evropsko komisijo in partnerstvo je vrednost našega deleža projekta 300.000 €. Koliko pa upošteva MZZ? Lahko npr. zaprosimo za vseh 50.000 € (v vseh letih trajanja projekta skupaj) kot je lastni delež prijavitelja? Če smo v dveh letih zaprosili že za npr. 40.000 €, ali lahko letos še za preostanek (10.000 €)?

 

Odgovor: V skladu z razpisno dokumentacijo javnega razpisa, MZZ upošteva samo račune, ki so nastali v letu 2017 in bili plačani do 5. januarja 2018. Lasten delež, ki ga lahko uveljavljate, se upošteva od skupne vrednosti projekta (v vašem primeru 50.000 EUR), zato letos lahko zaprosite še za preostanek sredstev.