Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Namera o oddaji stvarnega premožanja v brezplačno uporabo

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) v skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo.
 
MZZ namerava oddati v začasno brezplačno uporabo del prostorov – nepremičnine, parc.št. 754/1, 754/2 in 755 k.o. Loka, ki v naravi predstavljajo grad Jable in pripadajoče zemljišče,  v delu, ki obsega naslednje prostore:

• pisarne M24, M19, M15, P10, P9, P8, N6, N5 (skupaj 195,00m2)
• pripadajoči delež skupnih prostorov (hodniki, stopnišče, vhod, parkirišče, toaletni prostori, dvorane, dvorišče, ...).

 

MZZ je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47803-137/2006/5 z dne 22. 3. 2006 določeno za upravljavca nepremičnine iz prejšnje točke. MZZ potrebuje predmetno nepremičnino za izvajanje svoje dejavnosti v manjšem obsegu oziroma jo potrebuje občasno. V ostalem delu MZZ nepremičnine začasno ne potrebuje.

 

MZZ namerava oddati predmetno nepremičnino v brezplačno uporabo Ustanovi – Centru za evropsko prihodnost. Namen te ustanove je splošno koristen, njena dejavnost pa je prenos znanja, izkušenj in praktičnih nasvetov med državami članicami EU in državami z evropsko perspektivo.