Skoči na vsebino

NOVICA

Namera za sklenitev pogodb o brezplačni odsvojitvi računalniške opreme

Skladno s 34. in 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 s spremembami in dopolnitvami) in 40. in 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami) Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja namero za sklenitev več pogodb o brezplačni odsvojitvi naslednje računalniške opreme: 95 računalnikov in 95 računalniških zaslonov.

 

Pogodbe o brezplačni odsvojitvi računalniške opreme bodo sklenjene po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani  Ministrstva za zunanje zadeve.