Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

JAVNI POZIV k izkazu interesa za člana/ico v Evropski komisiji proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope (ECRI) iz Republike Slovenije

V skladu s Statutom Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope, Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja JAVNI POZIV k izkazu interesa za člana/ico v Evropski komisiji proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope (ECRI) iz Republike Slovenije.

 

Člana/ico ECRI, ki ga/jo imenuje s sklepom Vlada Republike Slovenije na podlagi predhodnega postopka, potrdi Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope. V skladu s Statutom ECRI so člani ECRI imenovani za obdobje petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

V skladu z 2. členom Statuta ECRI mora član/ica imeti visoko moralno avtoriteto in priznano strokovno ekspertizo s področja rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma in nestrpnosti. Član/ica svoj mandat opravlja v individualnem svojstvu, neodvisno in nepristransko. Od države, druge mednarodne organizacije ali fizične osebe ne sme prejemati nobenih navodil.

 

Več o delu tega organa Sveta Evrope najdete na naslednji povezavi:

 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/mandate_en.asp

 

Prav tako mora zainteresirani/a izpolnjevati pogoj tekočega znanja vsaj enega od dveh delovnih jezikov Sveta Evrope (angleščina in/ali francoščina), imeti možnost potovanj in sposobnost dela v stresnih okoliščinah in kratkih časovnih rokih.

 

Zainteresirani lahko prijavo, skupaj z življenjepisom in motivacijskim pismom v slovenskem jeziku, oddajo na elektronski naslov zcp.mzz(at)gov.si do vključno 8. maja 2017.