Skoči na vsebino

NOVICA

JAVNI POZIV k izkazu interesa za člana/ico v Evropski komisiji proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope (ECRI) iz Republike Slovenije

V skladu s Statutom Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope, Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja JAVNI POZIV k izkazu interesa za člana/ico v Evropski komisiji proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope (ECRI) iz Republike Slovenije.

 

Člana/ico ECRI, ki ga/jo imenuje s sklepom Vlada Republike Slovenije na podlagi predhodnega postopka, potrdi Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope. V skladu s Statutom ECRI so člani ECRI imenovani za obdobje petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

V skladu z 2. členom Statuta ECRI mora član/ica imeti visoko moralno avtoriteto in priznano strokovno ekspertizo s področja rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma in nestrpnosti. Član/ica svoj mandat opravlja v individualnem svojstvu, neodvisno in nepristransko. Od države, druge mednarodne organizacije ali fizične osebe ne sme prejemati nobenih navodil.

 

Več o delu tega organa Sveta Evrope najdete na naslednji povezavi:

 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/mandate_en.asp

 

Prav tako mora zainteresirani/a izpolnjevati pogoj tekočega znanja vsaj enega od dveh delovnih jezikov Sveta Evrope (angleščina in/ali francoščina), imeti možnost potovanj in sposobnost dela v stresnih okoliščinah in kratkih časovnih rokih.

 

Zainteresirani lahko prijavo, skupaj z življenjepisom in motivacijskim pismom v slovenskem jeziku, oddajo na elektronski naslov zcp.mzz(at)gov.si do vključno 8. maja 2017.