Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij

Ljubljana, 16. december 2016 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06), Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) je Ministrstvo za zunanje zadeve, 16. decembra 2016 v Uradnem listu št. 81/16 Republike Slovenije objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2016.

 

Besedilo javnega razpisa

 

- Javni razpis (dostopno tukaj)
 
Obrazci za prijavo na javni razpis

 

- Prijavni obrazec - obrazec št. 1 (dostopno tukaj)
- Izjava, da so predloženi računi nastali v okviru projekta izbranih instrumentov in niso bili dvojno uveljavljeni - obrazec št. 2 (dostopno tukaj)
- Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju - obrazec št. 3 (dostopno tukaj)
- Seznam vseh predloženih računov po kategorijah stroškov projekta - obrazec št. 4 (dostopno tukaj)
- Izjava prijavitelja, da se strinja s pogoji javnega razpisa, in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov - obrazec št. 5 (dostopno tukaj)

 

Obrazci za poročanje

 

- Finančni potek projekta - obrazec št. 6 - (dostopno tukaj)
 
Ostalo


- Vzorec pogodbe (dostopno tukaj)
- Vzorec zahtevka za izplačilo (dostopno tukaj)

 

Vprašanja in odgovori v zvezi z objavljenim razpisom

 

Vprašanje: Pripravljamo se na prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije. Ker bomo letos prijavili enak projekt, ki smo ga že prijavili vam prejšnje leto (in prejeli sredstva) nas zanima ali je nujno da vam ponovno pošljemo kopijo celega projekta in pogodbe, kot sledi iz 6. in 7. točke 7. člena besedila javnega razpisa (http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/ZDH/Novice_MRS/2016/Podpisano_besedilo_JR_1.12.2016.pdf)? Po našem mnenju gre za (nepotrebno) podvajanje dokumentacije, porabo papirja in resursov. Vsekakor pa sprašujemo za vaše mnenje in določila.

 

Odgovor: Na podlagi smiselne uporabe določb zakona o splošnem upravnem postopku, (zlasti  drugi odstavek 140. člena), zadošča vaše sklicevanje na lansko vlogo v delih, ki so povsem enaki letošnjim zahtevanim prilogam. Glede na to, da se vse te priloge že nahajajo na MZZ, vam jih ni potrebno ponovno prilagati, le dopišite to informacijo. Kar pa je nove ali drugačne dokumentacije, pa je potrebno letos predložiti.

 

Vprašanje: Imela bi vprašanje glede vašega javnega razpisa za sofinanciranje projektov Evropske komisije za NVO, in sicer me zanima pri dokumentaciji, ki je potrebna za dokazovanje posamezne kategorije stroškov: ali morajo biti časovnice s katerimi se izkazujejo stroški dela, prevedene v slovenščino ali jih lahko pustimo v angleškem jeziku kot sicer poročamo pri projektu? Kot tudi me zanima, če morajo biti časovnice v kakšni posebni obliki, obstaja kakšen poseben obrazec, kamor jih vpišemo ali je vseeno v kakšnem formatu/obliki so zapisane?

 

Odgovor: Časovnice, s katerimi izkazujete stroške dela, so lahko v angleškem jeziku. Oblika časovnic sicer ni predpisana, po navadi pa jih prejmemo v pregledni tabeli ustrezno razvrščene po datumih.

 

Vprašanje: glede javnega razpisa za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, imam nekaj vprašanj pri izpolnjevanju obrazca 4 (Seznam računov).

Obrazec je razdeljen na štiri sklope:

- Stroški dela - sem vpisujemo plače, regrese. Priložiti moramo pogodbe o zaposlitvi, plačilne liste in časovnice. Morajo biti originali ali kopije?

- Stroški potovanj - tukaj vpisujemo stroške potovanj zaposlenih. Priložiti moramo potne naloge in račune npr. nočitev, letalskih vozovnic,... Morajo biti originali ali kopije?

- Produkcijski stroški - sem vpisujemo stroške dela po avtorski pogodbi (AP). Priložiti moramo kopije AP in račune. Na računu za delo po AP so skupaj potni stroški in honorar. Ta račun vpišemo pod AP, kljub temu, da so na računu tudi potni stroški za opravljeno delo ali moramo honorar vpisati pod produkcijske stroške, potne stroške pa pod stroške potovanj?

- Posredni stroški (vsi ostali stroški). Priložiti moramo kopije vseh računov.

 

Odgovor: Za vse štiri sklope obrazca št. 4 (Seznam računov), se priložijo kopije dokazil (računi, pogodbe, časovnice, plačilne liste itd.).

Pod prvi sklop Stroški dela se vpisujejo plače in regres samo za zaposlene pri vaši organizaciji. Enako velja za stroške potovanj, tudi tu se vpisujejo stroški le za zaposlene.

Produkcijski stroški  - v primeru avtorske pogodbe (zunanji sodelavci), se tudi stroški dela in stroški potovanj zunanjih sodelavcev vpisujejo pod produkcijske stroške.