Skoči na vsebino

NOVICA

Namera za sklenitev pogodbe o brezplačni odsvojitvi računalniške opreme

Skladno s 34. in 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) in 40. in 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12,  24/13 in 10/14) Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja namero za sklenitev pogodbe o brezplačni odsvojitvi naslednje računalniške opreme: 125 računalnikov in 125 računalniških zaslonov.

 

Pogodba o brezplačni odsvojitvi računalniške opreme bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani  Ministrstva za zunanje zadeve.