Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

23. 1. 2013

RAZPIS ZA OPRAVLJANJE ŠTUDIJSKE PRAKSE NA STALNEM PREDSTAVNIŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE PRI EU V BRUSLJU

Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri EU v Bruslju objavlja razpis za opravljanje študijske prakse od marca do sredine maja 2013.   Študijska praksa se bo izvajala v prostorih Stalnega predstavništva RS pri...

18. 1. 2013

JAVNI RAZPIS ZA IZVAJANJE PROJEKTOV NA PODROČJU MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA IN HUMANITARNE POMOČI V LETIH 2013 IN 2014

Ljubljana, 18. januar 2013 - Obveščamo vas, da Ministrstvo za zunanje zadeve na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje...

11. 1. 2013

Javni poziv za sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007-2013

Priponka

13. 8. 2012

Rezultati javnega razpisa za financiranje programov povezovanja, koordiniranja in izgradnje kapacitet nevladnih organizacij v Sloveniji na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in ozaveščanja javnosti

Ljubljana, 13. avgust 2012 – Ministrstvo za zunanje zadeve je na predlog strokovne komisije za vodenje javnega razpisa za financiranje programov povezovanja, koordiniranja in izgradnje kapacitet nevladnih organizacij v Republiki...

13. 8. 2012

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje projektov na področju mednarodne humanitarne pomoči v letu 2012

Ljubljana, 6. avgust 2012 – Ministrstvo za zunanje zadeve je na predlog strokovne komisije za vodenje Javnega razpisa za sofinanciranje projektov na področju mednarodne humanitarne pomoči v letu 2012 (Uradni list RS, št. 6/12,...

13. 8. 2012

Rezultati javnega poziva za sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007–2013

Ministrstvo za zunanje zadeve je dne 23. 12. 2011 v Ur. l. št. 105/2011 objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v...

26. 6. 2012

Razpis za člana upravnega odbora Agencije Evropske unije za temeljne pravice

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije dne 26. 6. 2012, na podlagi 12. člena Uredbe št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice (UL L 53, 22.2.2007, str. 1-14), objavlja razpis za neodvisnega...