Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

26. 7. 2013

Rezultati Javnega razpisa za izvajanje projekta rehabilitacije otrok iz Ukrajine in Belorusije v letih 2013 in 2014

Ljubljana, 26. julij 2013 – Ministrstvo za zunanje zadeve je na predlog strokovne komisije za vodenje Javnega razpisa za izvajanje projekta rehabilitacije otrok iz Ukrajine in Belorusije (UL RS, št. 47/13, dne 31.05.2013) izdalo...

9. 7. 2013

Rezultati Javnega poziva za sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007 - 2013

Ministrstvo za zunanje zadeve je dne 11.1.2013 v Uradnem listu RS, št. 3/13 objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči...

3. 6. 2013

Rezultati Javnega razpisa za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014

Ljubljana, 3. junij 2013 – Ministrstvo za zunanje zadeve je na predlog strokovne komisije za vodenje Javnega razpisa za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in...

31. 5. 2013

Javni razpis za izvajanje projekta rehabilitacije otrok iz Ukrajine in Belorusije v letih 2013 in 2014

Ljubljana, 31. maj 2013 - Ministrstvo za zunanje zadeve na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike...

19. 4. 2013

Informacija o javnem natečaju kratkega slovenskega mladinskega filma

V okviru vsakoletnega filmskega festivala o človekovih pravicah na Dunaju, bo tudi letošnje leto potekal natečaj študentskega kratkega filma za leto 2013. Vabljeni so mladi iz Avstrije, Madžarske, Slovaške, Slovenije in...

5. 4. 2013

Stažiranje v ZDA - Baltimore

20. 2. 2013

Podnebne spremembe in nizkoogljični projekti; "Osvojite Izziv, za Svet, ki si ga Želite" "Win the World You Like Challenge"

Na natečaju EU lahko z prijavo kakršnegakoli (velikega ali majhnega) nizko ogljičnega projekta sodelujejo vsi,  tako zasebni kot javni subjekti, organizacije, podjetja, posamezniki itd. Trije zmagovalci bodo povabljeni na...