Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

12. 12. 2014

Namera o sklenitvi pogodb za brezplačno odsvojitev 140 kosov namiznih računalnikov in ekranov

Skladno s 34. in 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) in 40. in 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

4. 7. 2014

Rezultati Javnega poziva za sofinanciranje projektov

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je dne 10. januarja 2014 v Uradnem listu RS, št. 3/14 objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za...

2. 6. 2014

Rezultati Javnega razpisa za izvajanje projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju

Ljubljana, 2. junij 2014 – Ministrstvo za zunanje zadeve  je na predlog komisije za vodenje Javnega razpisa za izvajanje projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in ozaveščanje...

2. 6. 2014

Rezultati Javnega razpisa za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016

Ljubljana, 2. junij 2014 – Ministrstvo za zunanje zadeve je na predlog komisije za vodenje Javnega razpisa za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016 (UL RS, št....

13. 5. 2014

Javni natečaj za srednjeročno in kratkoročno opazovanje parlamentarnih volitev na Kosovu

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 3 srednjeročnih opazovalcev (MTO) in 3 kratkoročnih opazovalcev (STO) parlamentarnih volitev, ki bodo potekale 8. junija 2014 na Kosovu. Srednjeročni opazovalci bodo na...

20. 1. 2014

Javni razpisi za (so)financiranje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja

Ljubljana, 20. januar 2014 - Ministrstvo za zunanje zadeve je v decembru 2013 in januarju 2014 objavilo dva javna razpisa za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in javni poziv za sofinanciranje...

17. 1. 2014

Javni razpis za izvajanje projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju

Ljubljana, 17. januar 2014 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,...