Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

15. 1. 2015

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO SLUŽBENEGA VOZILA

V skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 50/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju...

9. 1. 2015

JAVNI POZIV za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007-2013/2014-2020

Na podlagi 4. točke prvega odstavka v zvezi z drugim odstavkom 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06, 50/07 in 3/13) in pooblastila št. 51145-3/2014/1 z dne 30....

12. 12. 2014

Namera o sklenitvi pogodb za brezplačno odsvojitev 140 kosov namiznih računalnikov in ekranov

Skladno s 34. in 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) in 40. in 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

4. 7. 2014

Rezultati Javnega poziva za sofinanciranje projektov

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je dne 10. januarja 2014 v Uradnem listu RS, št. 3/14 objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za...

2. 6. 2014

Rezultati Javnega razpisa za izvajanje projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju

Ljubljana, 2. junij 2014 – Ministrstvo za zunanje zadeve  je na predlog komisije za vodenje Javnega razpisa za izvajanje projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in ozaveščanje...

2. 6. 2014

Rezultati Javnega razpisa za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016

Ljubljana, 2. junij 2014 – Ministrstvo za zunanje zadeve je na predlog komisije za vodenje Javnega razpisa za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016 (UL RS, št....

13. 5. 2014

Javni natečaj za srednjeročno in kratkoročno opazovanje parlamentarnih volitev na Kosovu

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 3 srednjeročnih opazovalcev (MTO) in 3 kratkoročnih opazovalcev (STO) parlamentarnih volitev, ki bodo potekale 8. junija 2014 na Kosovu. Srednjeročni opazovalci bodo na...