Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

7. 7. 2015

Rezultati Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007-2013/2014-2020

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je dne 9. januarja 2015 v Uradnem listu RS, št. 3/15 objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za...

21. 5. 2015

Rezultati Javnega razpisa za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2015, 2016 in 2017

Ljubljana, 20. maj 2015 – Ministrstvo za zunanje zadeve je na predlog komisije za vodenje Javnega razpisa za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2015, 2016 in 2017 (UL...

19. 5. 2015

Rezultati Javnega razpisa za izvajanje projektov obnove na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave v Republiki Srbiji ter Bosni in Hercegovini

Ljubljana, 19. maja 2015 – Ministrstvo za zunanje zadeve je na predlog komisije za vodenje Javnega razpisa za izvajanje projektov obnove na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave v Republiki Srbiji ter Bosni in...

20. 2. 2015

Javni razpis za izvajanje projektov obnove na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave v Republiki Srbiji ter Bosni in Hercegovini

Ljubljana, 20. februarja 2015 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14, 84/14 in 95/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna...

6. 2. 2015

Javni razpis za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2015, 2016 in 2017

Ljubljana, 6. februarja 2015 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14, 84/14 in 95/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna...

6. 2. 2015

Javni razpis za sofinanciranje projektov Evropskega leta za razvoj

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2015 iz področja Evropskega leta za razvoj

15. 1. 2015

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO SLUŽBENEGA VOZILA

V skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 50/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju...