Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

6. 2. 2015

Javni razpis za sofinanciranje projektov Evropskega leta za razvoj

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2015 iz področja Evropskega leta za razvoj

15. 1. 2015

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO SLUŽBENEGA VOZILA

V skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 50/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju...

15. 1. 2015

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO SLUŽBENEGA VOZILA

V skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 50/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju...

9. 1. 2015

JAVNI POZIV za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007-2013/2014-2020

Na podlagi 4. točke prvega odstavka v zvezi z drugim odstavkom 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06, 50/07 in 3/13) in pooblastila št. 51145-3/2014/1 z dne 30....

12. 12. 2014

Namera o sklenitvi pogodb za brezplačno odsvojitev 140 kosov namiznih računalnikov in ekranov

Skladno s 34. in 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) in 40. in 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

4. 7. 2014

Rezultati Javnega poziva za sofinanciranje projektov

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je dne 10. januarja 2014 v Uradnem listu RS, št. 3/14 objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za...

2. 6. 2014

Rezultati Javnega razpisa za izvajanje projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju

Ljubljana, 2. junij 2014 – Ministrstvo za zunanje zadeve  je na predlog komisije za vodenje Javnega razpisa za izvajanje projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in ozaveščanje...