Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

20. 2. 2015

Javni razpis za izvajanje projektov obnove na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave v Republiki Srbiji ter Bosni in Hercegovini

Ljubljana, 20. februarja 2015 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14, 84/14 in 95/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna...

6. 2. 2015

Javni razpis za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2015, 2016 in 2017

Ljubljana, 6. februarja 2015 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14, 84/14 in 95/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna...

6. 2. 2015

Javni razpis za sofinanciranje projektov Evropskega leta za razvoj

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2015 iz področja Evropskega leta za razvoj

15. 1. 2015

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO SLUŽBENEGA VOZILA

V skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 50/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju...

15. 1. 2015

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO SLUŽBENEGA VOZILA

V skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 50/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju...

9. 1. 2015

JAVNI POZIV za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007-2013/2014-2020

Na podlagi 4. točke prvega odstavka v zvezi z drugim odstavkom 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06, 50/07 in 3/13) in pooblastila št. 51145-3/2014/1 z dne 30....

12. 12. 2014

Namera o sklenitvi pogodb za brezplačno odsvojitev 140 kosov namiznih računalnikov in ekranov

Skladno s 34. in 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) in 40. in 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...