Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

10. 6. 2016

IZID Javnega razpisa za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja

Ljubljana, 10. junij 2016 – Ministrstvo za zunanje zadeve je na predlog komisije za vodenje Javnega razpisa za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije...

25. 3. 2016

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic EU ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije

Ljubljana, 25. marec 2016 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št....

24. 3. 2016

Objava rezultatov javnega razpisa s področja mednarodnega razvojnega sodelovanje in humanitarne pomoči za nevladne organizacije v letih 2016 in 2017

Ljubljana, 23. marec 2016 – Ministrstvo za zunanje zadeve je na predlog komisije za vodenje Javnega razpisa za izvajanje projektov ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in krepitve kapacitet nevladnih organizacij v Republiki...

31. 12. 2015

Objava javnega razpisa s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za nevladne organizacije v letih 2016 in 2017

JAVNI RAZPIS ZA IZVAJANJE PROJEKTOV OZAVEŠČANJA JAVNOSTI, GLOBALNEGA UČENJA IN KREPITVE ZMOGLJIVOSTI NEVLADNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNO POMOČ TER PROJEKTA IZOBRAŽEVANJA O...

9. 12. 2015

Namera za sklenitev pogodbe o brezplačni odsvojitvi računalniške opreme

Skladno s 34. in 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) in 40. in 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

26. 11. 2015

Povabilo k oddaji ponudbe za organizacijo logistike za gospodarske delegacije v tujino

Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja povabilo k oddaji ponudbe za organizacijo logistike za gospodarske delegacije v tujino. Ponudba mora vsebovati izpolnjen priložen obrazec »Specifikacije - ponudba« ter druga dokazila, kot je...

7. 7. 2015

Popravek povprečne ocene pri Zavodu Krog v sklopu B - rezultati Javnega razpisa za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2015, 2016 in 2017

Ljubljana, 7. julij 2015 – Ministrstvo za zunanje zadeve v skladu s sklepoma ministra za zunanje zadeve v zvezi s pritožbama prijaviteljev na v naslovu navedeni sklop javnega razpisa objavlja popravek povprečne ocene izbranega...