Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

31. 12. 2015

Objava javnega razpisa s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za nevladne organizacije v letih 2016 in 2017

JAVNI RAZPIS ZA IZVAJANJE PROJEKTOV OZAVEŠČANJA JAVNOSTI, GLOBALNEGA UČENJA IN KREPITVE ZMOGLJIVOSTI NEVLADNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNO POMOČ TER PROJEKTA IZOBRAŽEVANJA O...

9. 12. 2015

Namera za sklenitev pogodbe o brezplačni odsvojitvi računalniške opreme

Skladno s 34. in 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) in 40. in 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

26. 11. 2015

Povabilo k oddaji ponudbe za organizacijo logistike za gospodarske delegacije v tujino

Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja povabilo k oddaji ponudbe za organizacijo logistike za gospodarske delegacije v tujino. Ponudba mora vsebovati izpolnjen priložen obrazec »Specifikacije - ponudba« ter druga dokazila, kot je...

7. 7. 2015

Popravek povprečne ocene pri Zavodu Krog v sklopu B - rezultati Javnega razpisa za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2015, 2016 in 2017

Ljubljana, 7. julij 2015 – Ministrstvo za zunanje zadeve v skladu s sklepoma ministra za zunanje zadeve v zvezi s pritožbama prijaviteljev na v naslovu navedeni sklop javnega razpisa objavlja popravek povprečne ocene izbranega...

7. 7. 2015

Rezultati Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007-2013/2014-2020

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je dne 9. januarja 2015 v Uradnem listu RS, št. 3/15 objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za...

21. 5. 2015

Rezultati Javnega razpisa za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2015, 2016 in 2017

Ljubljana, 20. maj 2015 – Ministrstvo za zunanje zadeve je na predlog komisije za vodenje Javnega razpisa za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2015, 2016 in 2017 (UL...

19. 5. 2015

Rezultati Javnega razpisa za izvajanje projektov obnove na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave v Republiki Srbiji ter Bosni in Hercegovini

Ljubljana, 19. maja 2015 – Ministrstvo za zunanje zadeve je na predlog komisije za vodenje Javnega razpisa za izvajanje projektov obnove na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave v Republiki Srbiji ter Bosni in...