Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

23. 9. 2011

MZZ preklicuje Javni razpis za financiranje programov povezovanja, koordiniranja in izgradnje kapacitet razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij Republike Slovenije, globalnega učenja in ozaveščanja širše javnosti o mednarodnem razvojnem sodelo

Obveščamo, da  v skladu s prvim odstavkom 1. člena Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2011 (Ur.l. RS št. 74/2011) neposredni proračunski uporabniki po 26. septembru 2011 ne smejo...

9. 9. 2011

Javni razpis za financiranje programov povezovanja, koordiniranja in izgradnje kapacitet razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij Republike Slovenije, globalnega učenja in ozaveščanja širše javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju

Ljubljana, 9. septembra 2011 - Na podlagi Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06), Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št....

23. 5. 2011

Rezultati razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči v letih 2011, 2012 in 2013

Ljubljana, 23. maja 2011 - Minister za zunanje zadeve Samuel Žbogar je izdal sklepe za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči v letih 2011,...

10. 3. 2011

Nekatera vprašanja in odgovori glede javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči v letih 2011, 2012 in 2013

Nekatera vprašanja, zastavljena na predstavitveni delavnici razpisa za sofinanciranje projektov NVO – 9. marec 2011. Vprašanja in odgovori

18. 2. 2011

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (Uradni list št. 10/2011)

Na podlagi Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06), Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08), Zakona o izvrševanju...

14. 1. 2011

Javni razpis za sofinanciranje izvedbe projekta postavitve modularnih zgradb namenjenih varstvu otrok na Haitiju, vzpostavitve dejavnosti varstva otrok ter izvajanje programa varstva otrok

Na podlagi Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06), Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) ter Zakona o izvrševanju...

27. 8. 2010

Javni razpis za sofinanciranje programa nacionalnega združenja nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letu 2010

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08)...