Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV - SKLAD ZA NOTRANJO VARNOST

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sodeluje v Skladu za notranjo varnost kot končni upravičenec , ki je oseba javnega prava. Odgovorni organ je Ministrstvo za notranje zadeve.

 

Temeljni dokumenti:

 

Instrumente financiranja pri Skladu za notranjo varnost (t.i. ISF) določata dve temeljni uredbi:

  • Uredba ISF - področje meje in vizumi (Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES)
  • Uredba ISF - področje policijskega sodelovanja in kriznega upravljanja (Uredba (EU) št. 513/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/125/PNZ)

Sklad za notranjo varnost (ISF) je razdeljen na:

  • področje policijskega sodelovanja, preprečevanja in boja zoper različne oblike kriminala, zaščito kritične infrastrukture in krizno upravljanje s t.i. uredbo ISF Police
  • področje mej in vizumov s t.i. uredbo ISF Borders

Projekti MZZ, ki se izvajajo ali ki se še bodo izvedli in ki jih bo delno financirala EU:

 

Razvoj izboljšanega vizumskega informacijskega sistema

 

Namen projekta je razvoj vrhunskega vizumskega informacijskega sistema z zanesljivimi komunikacijskimi linijami, možnostjo hitre ponovne vzpostavitve delovnega procesa v primeru izpada ter orodji za učinkovito upravljanje sistema. Projekt bo zaobjemal več faz: zaposlitev za določen čas, priprava specifikacij, izvedba javnega naročila in izdelava aplikacije. Namen projekta je priti do specifikacij za aplikacijo, specifikacij za javno naročilo in izdelavo (vsaj dela) aplikacije (Vizis NG), ki bo uporabljala:

  • najboljšo programsko tehnologijo,
  • najboljšo tehnologijo baze podatkov
  • optimalno topološko konfiguracijo
  • optimalno časovno distribucijo obdelav in potrebne podpore,
  • povezavo na obstoječ sistem, ker se nobeni podatki ne smejo izgubiti v poslovanju in ker je potrebno prehod izpeljati čimbolj racionalno,
  • fazno izdelavo, ker je potrebno novo aplikacijo predajati v uporabo sproti, kot bo nastajala, po posameznih delih

Zagotavljanje kvalitetne povezljivosti do MZZ

 

Za ustrezno delovanje viznega sistema na diplomatsko-konzularnih predstavništvih je potrebno zagotoviti kakovostno spletno povezljivost s centralno lokacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve. Glavni namen projekta bo pridobitev in zagotovitev kvalitetnega delovanja povezav med diplomatsko-konzularnimi predstavništvi in MZZ. Za vizumski postopek bo potrebno zagotoviti zanesljivo in hitro delovanje komunikacij z zagotovljeno kvaliteto prenosa. Z zakupom podatkovnih linij bo sistem za vizume deloval zanesljivo, hitro, v skladu s predpisi in s čim manj napakami.

 

Nakup strojne opreme za podporo obdelavi vizumskih vlog

 

S projektom se bo financiral nakup strojne opreme za obdelavo vizumskih vlog (osebni računalniki, aplikacijski strežniki, strežniki baz podatkov, prenosni računalniki, komunikacijska oprema, multimedijska oprema, oprema za preverjanje pristnosti potnih listov, UPS napajalniki, večfunkcijske naprave, klimatske naprave, električno napajanje za sistemske prostore, itd.). Namen je opravljati vizumski postopek, ki bo kratkotrajen za stranke, hkrati pa učinkovit za uporabnika. Ob tem je potrebno zagotoviti optimalno delovanje IT sistema, kar lahko zagotavlja le najmodernejša strojna oprema, ki mora delovati zanesljivo, hitro in s čim manj napakami.

 

Nakup opreme za odvzem prstnih odtisov

 

Projekt bo omogočil nakup strojne opreme za skeniranje prstnih odtisov (tako 4 prstnih kot 1 prstnih), skupaj s paketi za razvoj programske opreme in diagnostiko, vmesniki ter moduli za usposabljanje. Za kratkotrajen in učinkovit vizumski postopek je potrebno optimalno delovanje IT sistema, kar lahko zagotavlja le najmodernejša strojna oprema, ki mora delovati zanesljivo, hitro in s čim manj napakami.

 

Nakup programskih komponent nacionalnega vizumskega informacijskega sistema

 

S projektom se bo financiral nakup programske opreme (razvoj VIZIS opreme, razvoj programske opreme za spletno oddajo vizumskikh vlog, SI.VIS, IBM DB2, WebSphere, itd.). Gre za sestavne dele nacionalnega vizumskega informacijskega sistema, ki mora biti v skladu z zahtevami VIS. Nova programska oprema bo omogočila optimalno učinkovit IT sistem in bo uporabniku zagotavljala natančnost in zanesljivost, stranki v postopku pa hiter zaključek vizumskega postopka.

 

Nakup opreme za odkrivanje ponarejenih dokumentov

 

Glavni namen projekta je nakup opreme za odkrivanje ponarejenih dokumentov, vključno s pridobitvijo licence za dostop do baze podatkov o ponarejenih dokumentih. Gre zlasti za nakup čitalcev potnih listov in programske opreme za odkrivanje ponaredkov. Namen MZZ je opravljati vizumski postopek, ki na hiter in učinkovit način izloči prosilce, ki poskušajo priti do vizuma s pomočjo ponarejenih dokumentov.

 

Standardno konzularno usposabljanje

 

Projekt bo omogočil usposabljanje osebja o posodobitvah pravnega reda EU, tehnologijah in delovnih metodah na področju vizumov na osrednji lokaciji ter na veleposlaništvih in konzulatih v tujini (konzularni posvet MZZ). Projekt bo tudi zaobjel usposabljanje osebja na področju prepoznavanja ponarejenih dokumentov (lokalno usposabljanje).

 

Jezikovni tečaji za zaposlene na konzularnih oddelkih

 

Projekt bo omogočil prednapotitveno usposabljanje in usposabljanje na lokaciji na področju jezikovnih in medkultnrih kompetenc za osebje, ki pri svojem delu komunicira s prosilci za izdajo vizumov na veleposlaništvih in konzulatih v tujini (lokalno usposabljanje).

 

Izboljšanje varnostnih standardov, funkcij, procesov na predstavništvih v tretjih državah

 

S projektom se bodo izboljšali varnostni standardi, funkcije kot tudi delovni procesi na konzularnih predstavništvih v tretjih državah.