O MINISTRSTVU

Ministrstvo za zunanje zadeve izvaja zunanjo politiko Republike Slovenije in opravlja naloge, določene z Zakonom o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 - ZUTD) ter z drugimi predpisi in akti. S svojimi strokovnimi stališči ministrstvo sodeluje pri načrtovanju, postopkih in pripravah za oblikovanje zunanje politike Republike Slovenije ter pri sprejemanju stališč Državnega zbora Republike Slovenije in Vlade Republike Slovenije.

 

Pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve

 

Ministrstvo predstavlja Republiko Slovenijo pri drugih državah in v mednarodnih organizacijah, spremlja mednarodne politične in gospodarske odnose, razvija odnose Republike Slovenije z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami, vodi oz. sodeluje pri pogajanjih z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami ter skladno z Zakonom o zunanjih zadevah sodeluje v postopku za sklenitev mednarodnih aktov, vodi njihovo evidenco ter jih hrani, spodbuja in usklajuje sodelovanje s tujino na političnem, gospodarskem, prosvetnem, kulturnem, znanstveno-tehničnem ter na drugih področjih, posveča posebno skrb varovanju interesov Republike Slovenije in njenih državljanov ter pravnih oseb v tujini, skrbi za slovenske manjšine v sosednjih državah in za Slovence po svetu.

 

Navedene aktivnosti se izvajajo na ministrstvu in v diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.

 

 

 

KONTAKT

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova cesta 25
SI - 1001 Ljubljana
P.P. 481
Slovenija 

T: + 386 1 478 2000
F: + 386 1 478 2340

     + 386 1 478 2341
E: info.mzz(at)gov.si

 

Dežurna služba

T: + 386 1 478 2219

 

Konzularni sektor

Šubičeva 10 1001 Ljubljana
T: + 386 1 478 2305
F: +386 1 478 2316

E: konzularne-zadeve.mzz(at)gov.si