Skoči na vsebino

NOVICA

26. 7. 2017

Poročilo medsebojnega pregleda mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije objavljeno

Ljubljana, 26. julij 2017 – Danes je bilo na spletu objavljeno poročilo, ki je nastalo na podlagi medsebojnega pregleda mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije v okviru Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC). Poročilo vsebuje ključne ugotovitve in priporočila za napredek Slovenije v prihodnjih letih. Uradna predstavitev poročila v Sloveniji bo potekala v okviru Slovenskih razvojnih dni, ki bodo potekali v začetku oktobra.
 
Poročilo medsebojnega pregleda slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči je danes na svoji spletni strani objavila OECD in predstavlja zaključek omenjenega procesa, ki se je začel novembra 2016. Le-ta je med drugim vključeval obisk delegacije OECD DAC in predstavnikov držav pregledovalk Avstralije in Poljske v Sloveniji v začetku letošnjega leta ter zaključno zasedanje medsebojnega pregleda 21. junija letos v Parizu.

 

Poročilo izpostavlja pomemben napredek, ki ga je Slovenija v preteklih letih dosegla pri izgradnji svojega institucionalnega in pravnega okvirja. Njena vloga je še posebej cenjena v regiji Zahodnega Balkana, kjer je Slovenija prepoznan in kredibilen partner, predvsem na področju dobrega upravljanja, varovanja okolja, upravljanja z vodami, upravljanja javnih financ in humanitarne pomoči. Poročilo je izpostavilo tudi pomen mednarodnega razvojnega sodelovanja v okviru slovenske zunanje politike ter napredek pri povečevanju uradne razvojne pomoči. Med izzivi, ki jih bo Slovenija v prihodnje morala nasloviti, poročilo navaja potrebo po krepitvi učinkovitosti njenih prizadevanj v državah v razvoju in sklepanju partnerstev.

 

Celoten proces medsebojnega pregleda predstavlja pomemben element nadaljnjega razvoja sistema mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Slovenija pripravlja nadgradnjo svojega strateškega in pravnega okvira na omenjenem področju, ki vključuje sprejem resolucije, strategije, zakona in uredbe s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Ključna priporočila DAC bodo tako upoštevana pri pripravi novih strateških dokumentov in bodo prispevala k učinkovitejšem delovanju Slovenije na tem področju v prihodnje.